رورت احیای روابط فرهنگی ایران و بولیویوزیر ارشاد در دیدار با سفیر بولیوی در تهران با تاکید بر ضرورت احیای روابط فرهنگی ایران و بولیوی، گفت: توافقنامه جامع فرهنگی بین دو کشور ایران و بولیوی باید پیگیری شود چرا که نظام مند شدن روابط فرهنگی مشترک می شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به سوابق مبارزاتی بولیوی در مبارزه با اشغالگران گفت: ظلم و ستم های اشغالگران و استعمارگران در سده های مختلف به آمریکا لاتین تجربه تلخی‌ست که ما هم در طول تاریخ آن را تجربه کرده‌ایم و در این راستا ما نیز مو. انقلاب اسلامی دارای ماهیت فرهنگی‌است و در سال‌های مبارزاتی و بعد از پیروزی انقلاب نیز رهبران ایرا

او ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد توافق‌نامه جامع فرهنگی بین دو کشور منجر به نظام مند شدن روابط می‌شود

اسماعیلی با تاکید بر توسعه روابط فرهنگی و هنری میان دو کشور گفت: در سالهای متفاوت از نظر فرهنگی آمریکای لاتین از جمله بولیوی افزایش یافته است که لازم است در پیش از متن توافقنامه همکاری های فرهنگی میان دو کشور بر این موضوع تاکید شود و امیدواریم از رهگذر. این توافقنامه شاهد اتفاقات فرهنگی خوب بین دو کشور باشیم.

در این دیدار رومینا پرز راموس سفیر بولیوی در تهران نیز با تاکید بر گسترش روابط فرهنگی میان دو کشور گفت: بهدنبال گسترش و تقویت روابط بین دو کشور در قالب امضای توافقنامه فرهنگی هستیم.

او ادامه داد: این نیز با سایر نهادها از جمله سازمان صداوسیما توافق‌نامه‌های همکاری‌های مشترک.

سفیر بولیوی بیان کرد: در همکاریهای فرهنگی مشترک بر اساس توافقنامه بهدنبال درست از فرهنگ ایران و ترویج آن در بولیوی و همچنین شناساندن فرهنگ بولیوی به مردم ایران است. امروز غربی‌های غرب رسانه‌های جنگ روانی و رسانه‌های علیه ایران هستند و با دروغ‌افکنی سعی در تخریب چها دارند.

او در بخشی از سخنان خود برای همکاری مشترک دو کشور در حوزه های فیلم، نمایش، دوره های آموزشی و … تاکید کرد و گفت: آماده برگزاری رویدادهای فرهنگی با موضوعات مختلف هنری برای معرفی فرهنگ و هویت ایران و بولیوی به ملت های هر کشور است. هستیم.

راموس در پایان با ارائه پیشنهاد تاسیس خانه های دوستی ایران و بولیوی گفت: در این مراکز می توانم زبان و موضوعات فرهنگی و هنری را آموزش داد زیرا با زبان هنر و ادبیات می توان راهبردهای قوی را پیش برد.

انتهای پیام