رغامی: ایران قبل و بعد از اسلام فرقی نداردعزتالله ضرغامی با بیان اینکه «دوگانه ایرانی و اسلامی نداریم و قبل از اسلام و بعد از اسلام فرقی ندارد» از این که باید راهنمای اماکن تاریخی شود، سخن گفت و برای سونامی احتمالی گردشگری در نوروز آماده باش داد. او همچنین از مأموران پنهانی برای ارزیابی خوش‌اخلاقی‌های اماکن تاریخی و موزه‌ها با مردم استفاده می‌کند

به گزارش ایسنا، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این اظهارات را در همایش “به استقبال نوروز ۱۴۰۱” اعلام کرد که سه شنبه سوم اسفندماه با حضور مدیران کل، معاونان میراثفرنگی، پایگاه های ثبت جهانی و ملی، موزه ها و فرماندهان یگان حفاظت میراثفرهنگی برگزار می شود. کرد و درباره مهم‌ترین توجه به میراثفرهنگی: برخی از تقسیم‌بندی‌های ملی و جهانی که انجام می‌شود، به دلیل اختصاص سهمیه اتحادیه برای ثبت آثار ملی کشور است. از نظر ما بیشتر از پایگاه‌های ملی‌مان چیزی کمتر از پایگاه‌های جهانی وجود ندارد. بسیاری از پایگاه‌هایی که مدیریت می‌کنند ارزش‌های جهانی را ثبت می‌کنند، همه جزو حوزه تمدنی ما هستند و ما وظی‌ها.

وی ادامه داد: آخرین بازدید از کاخ نیاوران، به جمله جدید شرف‌المکین بالمکان رسیدم. شرف مکان به مکین است. دم‌های باهویت هر جا باشند به آن مکان مکنت می‌دهند، اما مسئله‌ای نیست که در موقعیت مکانی‌ها قرار دارد. اگر کسی به مکانی رفت و در مورد همافزایی که آن مکان ایجاد کرد، سخن گفت، نفوذش و توجه کرد. مکان ‌موقعیتی را می‌کند که ذیل آن می‌توان حرف زد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: ما تمام حرف‌های حساب را می‌توانیم هنگام بازدید از شما. اگر درست برنامه ریزی کرده باشیم همه حرف های خوب درباره ملت را می توانم به بازدیدکننده یی آثار تار.

رغامی گفت: ما دوگانه ایرانی و اسلامی نداریم. قبل از اسلام و بعد از اسلام فرقی ندارد. اینها یک رشته تمدنی است. وقتی مردم برای بازدید می‌آیند فرصت خوبی دارند و در درجه اول وظیفه ملی و در درجه دوم وظیفه دینی و انقلابی شما ایجاب می‌کنند تا حرفهای خود را به مردم نشان دهند.

او با بیان این‌که میراث ناملموس ارزش بیشتری دارد، اظهار کرد: میراث‌فرهنگی ملموس یک زمینه است. آنچه مهم است میراث ناملموس است، بهعنوان مثال همین جمله گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک بسیار مهم است و تفسیر آیاتی از قرآن کریم نیز بیانگر همین حرف است. باید زیر میز قطببندی بزنیم.

وزیر میراث فرهنگی اضافه کرد: آرامگاه حافظ فقط جایی نیست که افراد بروند و فاتحه بخوانند یا عروس و داماد در آنجا حضور پیدا کنند، اما آرامگاه حافظ جایی است که میتوان حرفهای مهمی زد و از استادان برجسته کرد که در این مکان حضور یابند و. به آن‌ها بگویم که می‌خواهیم در اینجا حق حافظ آدا شود.

دوست داشتم راهنما باشم

او بیان کرد: گر می شود به افرادی که در این اماکن حضور می یابند، حرف های خوب بزنیم، آن ها تبدی.

ضرغامی سپس به راهنماهای گردشگری اشاره کرد و افزود: این افراد نقش مهمی دارند، من این کار را بسیار دوست دارم و حتی اگر در این مکان نبودم دوست داشتم در بناهای تاریخی یک راهنما حضور داشتم و به روایت تاریخ میپرداختم.

او در ادامه گفت: بعد از کتاب ادبیات بسیاری از بخش‌های فرهنگی‌تاریخی که مربوط به ری ایران بود، به طوری که با این ادبیات نه مکتب اسلامی را جا انداختیم و نه ادبیاتی که در فرهنگ ایرانی بود، مدری.

رغامی اظهار کرد: ایرانیان در طول تاریخ عفت، حجاب و وقار هستند که دیگران آن را نداشتند و این م. هر چه در فرهنگ ایران است، باید درست تبیین کنیم. ما باید در پایگاه‌ها در این باره برنامه‌ریزی کنیم و راهنماها اجازه دهیم که با لهجه و گفتار.

وشاخلاقی و خوش‌برخوردی با کیفیت مردم ارزش‌یابی می‌شود

وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه در نوروز تاریخی آثار بازدیدکنندگان زیادی روبهرو است، افزود: همه نوع گردشگری در نوروز مهم است، اما حوزه گردشگری فرهنگی تاریخی ستون خیمه گردشگری است. قوام وزارتخانه به میراث‌فرهنگی است پس باید حق آن را آدا کنیم.

او با تاکید بر اینکه باید در خدماتی که میدهیم حق را انجام دهیم، گفت: خدماتی که ارائه میدهیم باید شایسته باشد، از جمله های بهداشتی باید آماده باشد، خدمات مناسب، مانند دسترسی و هرچیزی که یک خانواده در هنگام بازدید از یک مقصد ارائه می کند. گردشگری و اثر تاریخی نیاز دارد، باید فراهم شود.

رغامی افزود: به همه چیز باید توجه کرد، حتی به عنوان مثال فردی که می‌فروشد، باید به خوبی باشد. باید خوش‌اخلاق و خوش‌برخورد باشید. یشنهاد من این است که در ارزش‌یابی افراد حتی موضوع خوش‌اخلاقی و مردم‌داری مورد توجه قرار می‌گیرد.

او همچنین گفت: در نوروز از مامور انجام می دهم تا سرزده به اماکن تاریخی و به موزه ها بروند و رفتار پرسنل با مردم در ایام راصد کنند.

بر اساس گزارش روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ضرغامی وضعیت تابلوهای راهنما در مراکز تاریخی را خوب توصیف نکرد و افزود: وقتی کسی وارد محیط ها می شود، اگر راهنما نباشد، باید بتواند خودش بازدید کند و اطلاعات لازم را به دست بیاورد. . تابلوهای تابلوهای راهنما در محوطه‌های تاریخی و در کنار نمادهای تاریخی اطلاعات عملیاتی در اختیار با در تابلوهای راهنما مشکل داریم، متن معرفی آثار باید درشت باشد و تغییر کند و اطلاعاتی که مورد نیاز است.

به پیک نزدیک می‌شویم شاید تصمیمات ویژه در نوروز گرفته شود

وزیر میراثفرهنگی، گردگگری و صنامه داد: هفته قبل برنامه های در نوروز رار به آقای رئیسی، ریجمهور ارائه کردم و ایشان تککر کردند. کمیته‌جمهوری تذکر برای اجرای برنامه‌ها با وزارت بهداشت همکاری کرد. قای عین‌الهی برای صدور ویزاها، همکاری را با وزارتخانه دارد. به پیک دیدنی نزدیک می‌شویم، شاید نیاز به تصمیم گیری ویژه باشد، اگر مناطق قرمز اعلام شد محد.

ضرغامی در عین حال بیان کرد: اگر شرایط مهیا بود باید برای سونامی گردشگری در آماده نوروز باشیم و ب.

انتهای پیام