رشد ۵۳ درصدی کالاهای ارسالی از گمرک خراسان رضویایسنا/ خراسان رضوی بازرس گمرکات خراسان رضوی مجموع کالاهای وارداتی از گمرکات منطقه در ۷ ماهه امسال را یک میلیون و ۱۵۳ هزار و ۳۳۰ تن عنوان کرد و گفت: این میزان در سال گذشته ۷۵۱ هزار و ۵۱۶ تن بوده است. به طور کلی حجم تردد کالا در گمرکات خراسان رضوی در هفت ماهه امسال نسبت به سال گذشته ۵۳ درصد رشد نشان می دهد.

جواد جعفری که در گفت وگو با ایسنا درباره کالاهایی که در ۷ ماهه امسال در گمرکات خراسان رضوی فرود آمده است، گفت: کالاهایی که در هفت ماهه امسال در گمرک سرخس فرود آمده ۵۵۸ هزار و ۵۱۵ تن بوده است. ۳۲۸ در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۲۳ تن بوده است. تردد بار در ۷ ماهه امسال نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد رشد نشان می دهد.

وی همچنین افزود: کالاهای فرود آمده در گمرک دوغارون در ۷ ماهه امسال ۲۸۹ هزار و ۵۷۴ تن بوده که در زمان مشابه پارسال ۲۷۹ هزار و ۴۳۴ تن بوده که نسبت به ۳ نشان می دهد در سال گذشته ۴ درصد افزایش داشته است.

بازرس گمرکات خراسان رضوی بیان کرد: در مدت مذکور میزان کالاهایی که در گمرک لطف آباد فرود آمده ۳۰۵ هزار و ۲۴۱ تن بوده که در مدت مشابه سال گذشته ۱۴۳ هزار و ۸۵۹ تن بوده و میزان کالایی که در گمرک فرود آمده است. منطقه امسال ۱۱۲ درصد افزایش داشته است.

جعفری با اشاره به اینکه در ۷ ماهه امسال یک میلیون و ۱۵۳ هزار و ۳۳۰ تن کالا از گمرکات خراسان رضوی وارد شده است، خاطرنشان کرد: این میزان در سال گذشته ۷۵۱ هزار و ۵۱۶ تن بوده است. به طور کلی حجم تردد کالا در گمرکات خراسان رضوی در هفت ماهه امسال نسبت به سال گذشته ۵۳ درصد رشد نشان می دهد.

وی با بیان اینکه دلایل رشد کالاهای خراسان رضوی در این دوره گفت: الحاق ایران به معاهده شانگهای-اوراسیا و باز شدن مسیر تجاری روسیه به ایران به دلیل جنگ اوکراین باعث رشد ترابری کالا شد. آداب و رسوم منطقه ای

در انتهای پیام