رشد ساخت مهم رفع مشکلات مالی استایسنا/ همدان امام جمعه نهاوند اظهار داشت: رمز رفع مشکلات مالی رشد ساخت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن یک است واقعیت است کدام ممکن است درگیری ما همراه خود دشمن درگیری مالی است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام عباسعلی مغیثی در خطبه‌های نماز جمعه نهاوند روز جمعه پنجم فروردین‌ماه مبایعه نامه داد: می‌شود.

وی افزود: اگر ساخت اطلاعات اساساً مبتنی بر اطلاعات مورد ملاحظه قرار گیرد، متعدد اجتناب کرده اند منطقه های آموزشی به آن است سمت می توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخشی اجتناب کرده اند اقتصاد انجام بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتری خواهند داشت.

وی شکسته نشده داد: رمز رفع مشکلات مالی رشد ساخت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن یک است واقعیت است کدام ممکن است درگیری ما همراه خود دشمن درگیری مالی است.

امام نهاوند روز جمعه ادعا کرد: همین دشمن اعتراف کرد کدام ممکن است سرانجام به سمت از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز مردمان ایران اسلامی شکست خورده است.

مغیثی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند خطبه های شخصی افزود: قیمت ترک به سمت دشمن به مراتب تا حد زیادی اجتناب کرده اند قیمت از دوام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نکته مهمی است کدام ممکن است باید به پیروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم انقلاب ملاحظه داشت.

وی بازگشت به شد: در مواجهه همراه خود از دوام، کشورهایی اختصاص داده شده شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر و بیشتر ای ذلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذلیل شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر تسلیم دشمن نشوند وجودشان اجتناب کرده اند بین {می رود}.

مغیثی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند خطبه ها اظهار داشت: در سال های قبلی دشمنان ارابه ها را می کشیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیست ها اجتناب کرده اند نیل به همان اندازه فرات مانترا می دادند با این حال به برکت از دوام در امروز می بینیم کدام ممکن است در جهان چه می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکایی ها خطرناک کرده اند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیست ها در اطراف آن دیوار کشیده اند.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موضع نقطه ضعف قرار دارند.

امام نهاوند روز جمعه تاکید کردند: در امروز محور از دوام در جهان سود دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمن در جاری عقب نشینی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی حاکمان مرتجع کدام ممکن است همراه خود صهیونیست ها ارتباط برقرار کرده اند اجتناب کرده اند آمریکا می ترسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساب آنها اجتناب کرده اند آزاده جداست. ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان».

امام جمعه نهاوند در نیمه آخر خطبه ها همراه خود ردیابی به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: باید قدر ماه رمضان را بدانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} ماه عید اجتناب کرده اند خداوند طلب مغفرت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساجد را برای استقبال اجتناب کرده اند روزه داران کنار هم قرار دادن کنیم.

انتهای پیام/