رسوب بیش از ۲ میلیون تن کالای اساسی در بندر امامایسنا/ خوزستان وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مطالب متعدد مرزنشینان در خصوص ساماندهی کالاهای ملوانی و ته لنجی، از دستور ویژه رئیس جمهور برای پیگیری این مسئله و تقویت معیشت مرزنشینان خبر داد.

سید احسان خاندوزی در پایان سفر خود به خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از دغدغه های مهم دولت، کاهش ماندگاری و رسوب کالاها در گمرکات کشور است و در این زمینه در تلاش برای رسیدن به کالاها به میزان افزایش و هزینه تمام شده است. الهه ها در بازارهای اقتصادی کاهش می یابد.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه مبدأ واردات کالاهای اساسی به ویژه غلات بندر امام خمینی (ره) است، افزود: با توجه به اینکه در هفته های پایانی اسفند ماه قرار است نیاز به پرداخت ویژه در این خصوص انجام شود و گزارش شود. ویژه ای را برای دولت آماده کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بازدیدی که امروز از مجموعه گمرکی و بندری امام خمینی (ره) انجام شد، نشان داد که تلاش بسیار خوبی در این مجتمع بندری انجام شده است. به شکلی که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با وجود اینکه ۲۸ درصد افزایش ورودی کالاهای اساسی داشتیم ولی ۲۲ درصد کاهش رسوب کالاهای اساسی در بندر محقق شده است.

خاندوزی بیان کرد: با توجه به اینکه بیش از ۲ میلیون تن کالای اساسی در بندر امام دارند رسوب و ماندگاری است، نیازمند انجام چند اقدام فوری و آنی در این بندر هستیم تا در دو ماه آینده شاهد کاهش سریع این میزان رسوب کالا باشیم.

یشاد تخصیص بخشی از درآمدهای گمرک به خوزستان

وی ادامه داد: پیشنهادی از سوی استان خوزستان و معاونت امور اقتصادی برای تخصیص بخشی از درآمدهای گمرک به این استان مطرح و قرار است در یک کارگروه ویژه مورد بررسی قرار گیرد. حتما نیازمند این هستیم که استان هایی از خوزستان که نقش جدی در تولید و درآمد ملی کشور دارند و همچنین در حوزه تجاری و ترانسیتی کشور دارند، به شکل ویژه تری مورد توجه قرار می گیرند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از پیشنهادات، افزایش درآمد استان است که همراه با پیشنهادات دیگر استان ها و نمایندگان مجلس و مجموعه این تدابیر کمک می کند تا در ماه های آینده شاهد بهبود شرایط اقتصادی در خوزستان باشیم.

خاندوزی بیان کرد: یکی از نکات مورد توجه از نظر رئیس جمهور ساماندهی و حل و فصل سریع مشکل کالاهای ملوانی و ته لنجی است که استان های کشور جنوبی با آن درگیر هستند. بابت ساماندهی این مسئله مطالبات متعددی از سوی مرزنشینان وجود دارد و رئیس جمهور برای این موضوع.

وی افزود: دو هفته قبل در کمیسیون اقتصادی دولت، آئین نامه ای را برای کالاهای ته و ملوانی تصویب کردند که امیدواریم هفته آینده در جلسه وزیران پیشنهاد و تصویب شود تا فروردین سال آینده گشایش خوبی در حوزه معیشت مرزنشینان به ویژه در استان ها باشد. جنوبی صورت بگیر.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری