ردپای نابودگری انسان بر حیات‌وحشایسنا / چهارمحال و بختیاری بررسی بدون هیچ گونه اطمینانی مطمئن پیدا کرده است که حیات وحش در معرض خطر قرار گرفته است. در صورتی که اقدامی صورت نگیرد، هزاران گونه ممکن است سریعاَ به مرز انقراض برسند. وظیفه‌ای که پیش از روی جهان قرار گرفته است، محافظت از حیات وحش برای تضمین آینده آن‌هاست.

در میان خشکسالی های چندین ساله، حیاتوحش نیز در معرض خطر قرار گرفته اند، در حال حاضر تعداد زیادی از جانوری های مختلف در معرض خطر هستند، تخریب و تکه تکه شدن زیستگاه های اصلی این جانوران و شکاربی رویه آنها و خشکسالی های متوالی در کشور از جمله عوامل اصلی تهدید هستند. نها به شماره میرود.

به گزارش ایسنا، از بین رفتن این گونه ها به معنای بیبهره ماندن برای یک عمر است چرا که دیگر مانندی از آنها در طبیعت وجود ندارد و این معنا را به هم خوردن طبیعت و از دست دادن ذخایر ژنتیکی کشور است.

سازمان ملل متحد با هدف افزایش توجه و آگاهی های عمومی نسبت به گونه های گیاهی و جانوری در طبیعت، سوم مارس را به عنوان روز جهانی وحشی معرفی کرده و در قطعنامه تصویب این روز جهانی، بر ارزش ذاتی حیات وحش و کارکردهای مختلف آن شامل کارکردهای است. محیط زیستی، ژنتیکی، اجتمادی، علمی، آموزشی، تفریحی، زیبایی شناختی و همچت وحشی در توسعه پایدار و سلامت انسانی تاکید شده است.

هارمحال و بختیاری دارای حیات‌وحش شاخصی است

شهرام احمدی_مدیرکل حفاظت محیطزیست چهارمحال و بختیاری در گفتوگو با ایسنا با اشاره به خشکسالی های چند سال گذشته در استان، اظهار کرد: خشکسالی ها بر بسیاری از مسائلی که حیات وحش در مناطق حفاظت شده تاثیر گذاشته و بر منابع آبی فشار وارد کرده است، به طوری که چشمها و قنوات در برخی مناطق حفاظت شده خشک شده و در فصول گرم سال آبرسانی با تانکر میشد، بنابراین تغییر اقلیم را باید پذیرفت و نباید این امر را کتمان کرد، زیرا ضربه آن متوجه حیاتوحش نیز می شود.

وی در ادامه افزود: یکی جهانی از طبیعت طبقه بندی هایی را از گونه های جانوری داده و هر گونه را در محل قرار دادن محل قرار داده است، به طوری که در طبقات جایگاه پلنگ ایرانی است که در معرض خطر قرار گرفتن در معرض خطر جدی قرار گرفتن و گونه های دیگری است. اردک سرسفید و بالابان از دیگر گونه‌های در معرض خطر بوده است که این گونه‌های کمیاب در استان وجود دارند.

احمدی با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری حیاتوحش شاخصی دارد، مشخص کرد: در حال حاضر حاضر پنج منطقه حفاظت شده، یک پارک ملی، یک اثر طبیعی ملی، یک پناهگاه حیات وحش و سه منطقه شکار ممنوع در استان وجود دارد، از طرفی ۱۳۶۰ گونه. گیاهی و ۴۲۳ گونه جانوری داریم و مردم باید بدانند حیاتوحش ما فراتر از آن چیزی بوده که وجود دارد، مثلاً در منطقه حفاظت شده تنگ صیاد و قیصری پلنگ و خرس وجود دارد که این نشان از تنوع زیستی بینظیر و بالای حیاتوحش استان است.

مدیرکل حفاظت محیطزیست چهارمحال و بختیاری با اشاره به افزایش آمار جمعیت قوچ و میش در استان، بیان کرد: محیطبانان در مناطق حفاظت شده و تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیطزیست استان ۲۴ ساعت کنترل، کنترل و پایش هستند، البته با وجود منابع اندک، با استفاده از تجهیزات و خودرویی در اختیار موتور، به خوبی از حیات‌وحش محافظت می‌کند.

وی ادامه: قطعا در صورتی که بودجه سازمانی و استانی افزایش می یابد، می توان تمام مناطق تحت حفاظت محیط زیست را به دوربین های مداربسته و محیطبانان به آخرین تجهیزات دوربین و خودرویی تبدیل کرد.

احمدی تخریب و جزیره ای شدن زیستگاهها را از مهم ترین خطرات پیشروی وحش استان برشمرد و گفت: با ساخت سد و جاده، زیستگاه حیاتوحش تخریب و مسیر ارتباطی حیاتوحش با مناطق قطع می شود، زیرا آنها طبیعی هستند و در یک جا ساکن هستند که این عوامل باعث می شوند. سیب به حیات‌وحش می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیطزیست چهارمحال و بختیاری افزود: توسعه فعالیت های انسان ها باعث توسعه راه ها و قطع ارتباط و فشار به جمعیت می شود، از طرفی توسعه اراضی کشاورزی و باغی، چرای بیرویه دام در مناطق حفاظت شده، تخریب و مرتع و تغییر اقلیم نیز می باشد. باعث آسیب به آن‌ها می‌شود که این نشان از نقش پررنگ انسان در ضربه به حیات‌وحش است.

رورتن فرهنگ‌سازی در زمینه حفظ حیات وحش از دوران کودکی

وی اضافه کرد: فرهنگسازی در زمینه حفظ حیاتوحش صورت گرفته اما نیازمند نیاز بیشتر است و این را باید پذیرفت که فرهنگسازی فقط به یک ارگان خاص نیست، بلکه نیاز به همافزایی و کارهای بینبخشی دارد تا به خوبی فرزندان با وحشی شناخته شوند.

احمدی تاکید کرد: لازم است با نهادینه فرهنگ حفاظت از طبیعت و رعایت حقوق حیوانات از دوران کودکی، زمینه علاقه و عشق به طبیعت را در خود ایجاد می کند تا آسیب کمتری به طبیعت وارد شود و از این طریق می تواند در جهت توسعه پایدار است. ام برداشت.

وی ادامه داد: از طرفی برای حفظ گونه های در حال نابودی باید روش ر خود را تغییر داد و در عمل به محافظت و حمایت از و حمات وحش و زیستگاه آنها پرداخت.

احمدی: تلاش‌ها همواره در حفظ و حفاظت از محیط‌زیستی بوده است تا از انقراض گونه‌های نادر استفاده شود.

وی با بیان اینکه انقراض یک گونه، بیبازگشت و جستجوها برای بازگرداندن آن بینتیجه خواهد بود، گفت: ما انسانها به عنوان جدایی ناپذیر از این تنوع زیستی باید برای حفظ تنوع موجود و انتقال آن به نسل آینده تلاش کنیم.

انتهای پیام