ربکندی: فوتبالیست بودن نمی‌تواند به ماجدی کمک کندیک پیشکسوت فوتبال میگوید برکناری عزیزی خادم وجهه بین المللی فدراسیون فوتبال را تحت تاثیر قرار داد و این باعث می شود فوتبال ایران اعتبار خود را از دست بدهد.

رسول کربکندی در گفتوگو با ایسنا درباره انتخاب میرشاد ماجدی به عنوان سرپرست فدراسیون فوتبال اظهار داشت: او فوتبالیست خوبی بود و همه مدارج فوتبال را طی کرد اما به نظر من رئیس فدراسیون باید برخی وابستگی ها و ارتباطات با مقامات عالی کشور هم باشند چون فدراسیون ها هستند. اکنون در آستانه جام جهانی به هزینه زیادی برای آماده سازی نیاز دارد. من نمی‌دانم آقای ماجدی چقدر می‌توان از ارتباطاتش در استفاده از امکانات برای تیم ملی استفاده کرد

او ادامه داد: صرفا فوتبالیست بودن نمی‌تواند کمک کند. این اتفاقات در دنیا کمتر پیش می‌آید که یک فدراسیون را می‌آورم و بعد آن را عزل می‌کنیم. ای کاش جایگاه و رزومه یک شخص را می‌کردند. هنوز یک سالی نشده است که با هیئت رئیسه اختلاف پیدا کرده است و این برکناری وجهه بین المللی ما را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث می شود فوتبال ایران اعتبار خود را از دست بدهد.

این پیشکسوت فوتبال با بیان اینکه تخصص، مدیریت و روابط مهمی است که یک رئیس فدراسیون برای موفقیت باید داشته باشد، گفت: به عنوان مثال صفایی فراهانی فوتبالی اما موفقترین رئیس جمهور فدراسوین فوتبال ما بود چون مدیر بود و وابستگی به دولت بسیار می تواند داشته باشد. مسائل مالی و امکانات به فوتبال ما کمک کند. به نظر من فقط فوتبالی بودن دلیلی بر موفقیت فوتبال نیست.

او اضافه کرد: ممکن است این اتفاقات به تیم ملی ضربه بزند چون سرپرست تا میآید انتخابات صورت میگیرد و اینها باعث میشود زمان را از دست بدهیم. درست است که به جام جهانی صعود کرده است اما نباید معتبر فوتبالمان ضربه بزنیم. باید زودتر همه چیز را جمع و جور کنند و اگر نتوانند همه چیز را به شرایط عادی برگردانند ی فوتباه ر.

انتهای پیام