راین دولتی به شرکت در جلسات زوج مشاوره پیش از «»لاق» ندارد؟یک وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر افزایش کیفیت مشاوره های پیش از طلاق توافقی، درباره چرایی بیرغبتی زوجین به شرکت در جلسات مشاوره پیش از طلاق توافقی، گفت: از آنجایی که زوجین درخواست طلاق توافقی، این نوع مشاوره های قبل از طلاق را تنها به دست آورد. دلیل اجبار موجود از ناحیه سیستم قضایی کشور انجام می دهند، معمولاً به این جلسات مشاوره فقط به یک نوع تشریفات و بوروکراسی قانونی جهت رهایی از بند ازدواج نگریسته می شود و از این رو در جلسات حاضر حاضر، تأثیر قابل توجهی در مورد طلاق زوجین ندارد.

رضا چهار محالی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه زوجین معمول به شرکت در جلسات مشاوره پیش از طلاق توافقی و رغبت دیگری نشان نمی دهند، اظهار داشت: از آن جایی که زوجین پیشنهاد طلاق توافقی این نوع تصمیمات قبل از طلاق را به دلیل اجباری که از ناحیه سیستم قضایی کشور انجام می دهد، بیان کرد. می دهند، مشاور هرچقدر هم که متخصص بوده است و سعی می کند در حل مشکل را داشته باشد، به دلیل بیرغبتی و عدم موفقیت زوجین به این مشاوره ها تأثیر قابل توجهی در صلح و سازش زوجین نمی تواند داشته باشد.

وی ادامه داد که این است که وقتی زوجین از این تشریفات قانونی فارغ می شوند، با میل و رغبت خود به مشاورین خانواده مراجعه می کنند تا به حل مشکلات آنها و تأثیرپذیری از جلسات مشاوره بیشتر بپردازند.

تنظیم روند طلاق توافقی از سال ۹۷ به امید کاهش آمار طلاق

این وکیل پایه یک دادگستری همچنین با بیان اینکه باتوجه به افزایش آمار طلاق در سال های اخیر و از آنجایی که روند انجام طلاق توافقی در زمان کوتاهی ممکن بود، قوه قضائیه درصدد برآمد که این پروسه را به امید کاهش آمار طلاق در کشور برای زن و به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، در گذشته این امکان وجود داشت که زن و شوهر در کمتر از یک هفته رای قطعی طلاق توافقی خود را از دادگاه خانواده تصمیم گرفته و تصمیم به ثبت طلاق در دفاتر ثبت طلاق کنند. روند طلاق توافقی در آذرماه سال ۱۳۹۷ آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، دستورالعمل‌ها را به مدیران شرکت‌های خدمات الکترونیکی قانونی صادر می‌کنند و این دفاتر را مکلف کرد که از ثبت توافق طلاق توافقی، بدون اخذ «گواهی عدم انصراف از طلاق» خودداری کنند.

چهارمحالی درباره روند طلاق توافقی در حال حاضر، افزود: در واقع بدین ترتیب کلیه خدمات الکترونیک قضایی موظف ابتدا به ثبت اطلاعات زن و شوهر در سامانه های صحا و تصمیم (سامانه سازمان بهزیستی به نشانی zaman.behzisti.net) اقدام کنند.

این وکیل پایه یک دادگستری درباره مراحل اخذ “گواهی عدم انصراف از طلاق” توسط زوجین خواهان طلاق توافقی توضیح داد: زوجین باید با مراجعه به سامانه تصمیم اینترنتی اطلاعات هویتی خود را در سامانه ثبت کرده و سپس تاریخ و ساعت معین برای مراجعه به مرکز غربالگری یا جامع مراقبت از خانواده را انتخاب کنند. سپس با مراجعه حضوری به مراکز ارزیابی شده و به مشاوران یا کلینیک های مددکاری انتخابی توسط مراکز غرباد. دراین مرحله مشاور پنج جلسه مشاوره برای زن و شوهر برگزار می کند و پس از پایان جلسات، نظر خود. حال اگر نتایج مثبت بوده و زن و شوهر از طلاق توافقی منصرف شوند، پرونده آنها بایگانی می شود اما در صورت منفی بودن نتایج جلسات مشاوره و عدم انصراف زوجین از طلاق، “گواهی عدم انصراف از طلاق” صادر می شود.

وی افزود: بعد از اخذ گواهی، زن و شوهر به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درخواست کرده و اقدام به ثبت نهایی دادخواست طلاق توافقی در دفاتر همین می کنند. سپس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، “دادخواست طلاق توافقی” را به دادگاه خانواده ارجاع و پس از تعیین شعبه دادگاه، رسیدگی به پرونده به طلاق، توسط شعبه دادگاه مشخص و از طریق قانون به زن و شوهر اطلاع داده می شود. زوجین در تاریخ این جلسه در جلسه دادگاه شرکت و توافقات صورت گرفته فی مابین را به اطلاع دادگاه می‌رسانند و دادگاه هم توافق زوجین تصمیم به صدور گواهی عدم امکان سازش یا همان رای طلاق توافقی می‌کند. بعد از صدور رای طلاق توافقی به زوجین که معمولاً در همان روز رسیدگی به دادگاه انجام می‌شود، زن و حق اعتراض خود را به رای خود رای را ساقط کرده و بدین ترتیب رای طلاق قطعی و قابل اجراست. در این مرحله و با گواهی قطعیت رای طلاق توافقی، زن و شوهر این امکان را دارند به دفاتر ثبت طلا.

اعتبار سه ماهه ثبت طلاق توافقی در دفاتر ثبت

چهار محالی مشخص کرد: از طرفی مطابق ماده ۳۴ حمایت خانواده، زوجین برای ثبت طلاق توافقی در دفاتر ثبت طلاق از تاریخ صدور رای قطعی طلاق یا قطعی آن “سه ماه” ممکن است و در صورت عدم تسلیم رای آن ها به دفاتر طلاق برای ثبت نام. در این مهلت سه ماهه، رای طلاق توافقی از درجه اعتبار ساقط شده و کلیه توافقاتی که در آن صورت گرف هستند.

این وکیل دادگستری این را هم گفت که در حال حاضر مدت زمان کلی از شروع به ثبت دادخواست طلاق تا ثبت رای طلاق در دفاتر ثبت طلاق حداقل حدود ۵۰ روز تا دوماه طول می کشد.

با توجه به مشاوره‌های طلاق درباره سازمان‌های متولی است اما کیفیت مشاور و دقت نظر آنها یکسان نیس

چهار محالی با اشاره به این که درباره طلاق توافقی درحال حاضر اجباری بوده و الزاما قبل از ثبت دادخواست طلاق باید در ۵ جلسه انجام شود، خاطر نشان کرد: در برخی از شهرهای کشور، دادگاه های خانواده به این میزان نیز اکتفا نکرده و پس از ارجاع. دادخواست طلاق به دادگاه نیز زوجین را به مشاوره ارجاع می دهند. ممکن است این مشاورین مورد بررسی قرار گیرد و به طور معمول در حال انجام باشد.

ایجاد تشریفات برای ثبت طلاق توافقی می‌تواند منجر به تشدید اختلافات زوجین شود

وی در پایان سخنان خود درباره سخت کردن روند طلاق توافقی گفت: طلاق توافقی به شرحی که ذکر شده است به اندازه کافی تشریفات و هزینه روحی و مالی برای زن و شوهر ایجاد کرده و سخت تر کردن این تشریفات بدون توجه به ریشه های ایجاد اختلافات خانوادگی است. و سعی کنید در حل آنها مانند حل مشکلات اقتصادی، حل معضل معضل و عدم فرهنگ سازی در زمینه آشنایی کامل با زن و شوهر با خصوصیات اخلاقی و ترکیبی پیش از ازدواج، راهکاری کارشناسی و تخصصی نبوده و صرفاً پاکسازی صورت مسئله است. قوه قضائیه باید با بهره گیری از توان متخصصان علل واقعی تزلزل خانواده را مورد بررسی قرار داده و به دور از فضای احساسی و بنیاد ناموفق پیشین خود سعی کنید در علاج واقعه قبل از انجام این کار. در غیر این صورت صرف ایجاد تشریفات غیرمفید برای ثبت طلاق توافقی نه تنها باعث تقویت بنیان خانواده نمی شود، بلکه چه بسا می تواند منجر به تشدید آثار اختلاف بین زوجین و ایجاد اشتباه در روند تربیت فرزندان و حتی زندگی جرائم خانوادگی و روابط خارج از عرف نیز شود. .

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری