راه حل کاهش درد ناشی از صافی کف‌پا در ورزشکارانورزشکاران و افراد مختلف می توانند با توجه به نکاتی که از ورزش های مناسب استفاده می کنند، از کفش های طبی مناسب و کاهش وزن استفاده می کنند.

به گزارش ایسنا، یکی از مسائلی که باعث ایجاد درد در ناحیه ساق پا می شود، صافی بیش از حد کف پا است و اگر ورزشکاری به این موضوع می شود و با شرایط درد خود را پیش می برد باید به نکاتی توجه داشته باشید.

بر اساس این مطلب که از سوی زینب احمدپور، فیزیوتراپیست و عضو کمیته توانبخشی هیات پزشکی ورزشی استان سمنان تهیه شده و از فدراسیون پزشکی ورزشی در اختیار تصمیم گیری گرفته شده است: افراد و ورزشکاران در ابتدای امر باید بررسی قوس های کف پا را داشته باشند. مدنظر قرار دادن و اگر صافی کف پا وجود داشته باشد باید نسبت به حل مسئله و کاهش اقدام اقدام کند.

ابتدا باید فرد ورزش های مناسب را دریافت کند و اینگونه درد خود را کاهش دهد. در عین حال باید از کفی طبی مناسب استفاده کرد و به این نکته توجه داشت که کفش در کاهش درد مناسب است

موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد، افزایش وزن است که افراد و ورزشکارانی که با صافی کف پا می‌شوند و از درد ناحیه ساق پا رنج می‌برند در مقابل دریافت برنامه غذایی مناسب، کاهش وزن را در دستور کار قرار داده و بدانند که اگر می خواهید شروع کنید، باید سخت تلاش کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری