رئیس گروه لیگ: دلم برای مورینیو شایسته شده است/ امیدوارم مسی برگرددسرپرست رقبا های لیگ ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است لیونل مسی به این رقبا ها بازگردد. او علاوه بر این به ژوزه مورینیو ابراز کنجکاوی کرد.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند مارکا، رقبا های لیگ سال های فعلی چهره های بزرگی را هم شناخته شده به عنوان معلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم شناخته شده به عنوان بازیکنانی چون زیدان، مورینیو، لیونل مسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کریستیانو رونالدو اجتناب کرده اند انگشت داده است.

خاویر تباس، رئیس لیگ دانستن درباره مورینیو اظهار داشت: من می خواهم در همه زمان ها عاشق مورینیو بوده ام. انگیزه این عشق را {نمی دانم}. شاید به خاطر سبک آموزش اش هر دو به خاطر رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوی خاصی کدام ممکن است به فوتبال می داد. تماشای فوتبال همراه خود اشتیاق فوق العاده ضروری است. خیلی مسائل هست کدام ممکن است {دوست ندارم} با این حال موافق نیستم. من می خواهم شخصیت مورینیو را همراه خود وجود تمام حواشی آرزو می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید بگویم دلم برای این معلم شایسته شده است.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است {دوست دارد} کدام شرکت کننده را یک بار دیگر در لیگ ببیند، اظهار داشت: “لیونل مسی. به تذکر او، او ادامه دارد ممکن است ۲ سال تولید دیگری در بهتر از مرحله ورزشی تنبل. مسی ۸۰ نسبت اجتناب کرده اند توانایی شخصی را در هر ورزشی به کار خواهد گرفت. او ادامه دارد هم در مرحله بالایی ورزشی می تنبل، اگر مسی به لیگ بازگردد، فوق العاده راضی خواهم شد.

تبس علاوه بر این با توجه به امباپه اظهار داشت: “او یکی اجتناب کرده اند بهتر از گیمرها جهان است.” با بیرون شک حضور آنها در لیگ باعث ارتقای مرحله این رقبا ها خواهد بود. هر تیمی در دنیا {دوست دارد} امباپه را داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما باید اجتناب کرده اند این شرکت کننده بهره ببریم. در واقع کسب خوبی برای لیگ {خواهد بود}. رئال همراه خود ملاحظه به توانایی مالی اش ممکن است امباپه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلند را همزمان در اختیار داشته باشد.

وی در نهایت اظهار داشت: مشاوره تبدیل می شود رئال مادرید اگر امباپه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلند را بیاورد همه درآمد را خواهد برد با این حال اینطور نیست. دی هازارد قبلا مشاوره شده بود، با این حال همه می بینیم کدام ممکن است خریدی ناموفق برای رئال بود هر دو پاری سن ژرمن همراه خود تمام ستاره هایش اجتناب کرده اند لیگ قهرمانان اروپا بردن شد.

انتهای پیام/