رئیس فدراسیون بسکتبال معارفه شدمراسم معارفه جواد داوری رئیس جدید فدراسیون بسکتبال برگزار شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، مراسم تودیع و معارفه سرپرست پیشین و رئیس جدید فدراسیون با حضور نصرالله پریچهر و پرسنل فدراسیون در سالن جلسات فدراسیون برگزار شد.

در ابتدای این مراسم نصرالله پریچهر سرپرست امور مشترک فدراسیونها، ضمن تقدیر و تشکر از تلاشهای مهیار عسگریان سرپرست پیشین فدراسیون، به رئیس فدراسیون بسکتبال تبریک گفت.

در ادامه حکم ریاست داوری که از سوی مقام عالی وزارت امضاء و ابلاغ شد به جواد داوری اهداء و تقدیر نامهای نیز از معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای به مهیار عسگریان سرپرست پیشین فدراسیون اهداء شد.

در پایان شورای فدراسیون بسکتبال طی سخنانی عنوان کرد: تلاش خواهم کرد که این مدت از صد درصد جامعه در جامعه مورد استفاده قرار گیرد، در صورتی که کمی وجود داشته باشد، کیفیت نیز کاهش می یابد. باید جامعه جامعه بسکتبال در جهت توسعه بسکتبال بانوان و مخصوصا تیمهای ملی که بسیار اولید د. تیمهای ملی نیاز به یک پوست دارند، اما میطلبد که کلیه جامعه بسکتبال یکپارچه و یک دست در این راستا تلاش کنند تا با سرعت بیشتری پوست اندازی کنند.

انتهای پیام