رئوس مطالب دعای روز بیست‌وپنجم ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلب راه مناسب اجتناب کرده اند خداونددر رئوس مطالب دعای روز بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم ماه مبارک رمضان آمده است: «در وسط آخرالزمان روده ها مومن آب می‌شود؛ از گناه را می‌بیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید استطاعات تنظیم وضع را ندارد.»

بسم الله الرحمن الرحیم

«اللهمّ اجْعَلْنی فیهِ محبّاً لأوْلیائِکَ ومُعادیاً لأعْدائِکَ مُسْتَنّاً بِسُنّهِ خاتَمِ انْبیائِکَ هر دو عاصِمَ قُلوبِ النّبییّن.»

«خدایا قرار بده در امروز دوست دوستانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمن دشمنانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیرو راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند خاتم پیغمبرانت، ای نگهدار دل‌های پیامبران.»

به گزارش ایسنا، آیت‌الله مجتهدی تهرانی در رئوس مطالب فراز «اللّهمّ اجْعَلْنی فیهِ محبّاً لأوْلیائِکَ ومُعادیاً لأعْدائِکَ» می‌گوید: خدایا کاری کن به همان اندازه در ماه رمضان، خوبان را دوست بدارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمن دشمنانت باشم. با توجه به خودم، ممکن کدام ممکن است به من می خواهم امید می‌دهد به همان اندازه در قیامت جزو نجات‌یافتگان باشم، اینجا است کدام ممکن است خوبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسی باتقوا را ترجیح می دهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بی‌تقوایان بیزاری می‌جویم.

وی تاکید می‌تدریجی: اگر پسرتان بی‌تقواست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماز نمی‌خواند، نباید او را دوست داشته باشید، حدیث است کدام ممکن است به واقعیت ایمان نمی‌رسید، مگر آنکه نزدیک‌ترین خویشان شخصی را برای خدا دوست نداشته باشید، چون مذهبی نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دورترین اشخاص حقیقی را برای اینکه مذهبی است، دوست داشته باشید.

این درک اخلاق در شکسته نشده همراه خود دقیق حدیثی تولید دیگری، اظهار می‌تدریجی: امام باقر (ع) به غیر دولتی فرمودند: «اگر نیاز احتمالاً انجام دادی کدام ممکن است بفهمی بهشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو جهنمی هستی، به قلبت مراجعه کن، اگر دیدی اهل طاعت را {دوست داری}، اهل بهشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اهل گناه را {دوست داری}، اهل جهنم هستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان در قیامت همراه خود {کسی که} او را {دوست دارد}، محشور می‌شود.»

وی علاوه بر این به حدیث عکس اجتناب کرده اند معصوم (ع) ردیابی می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گوید: در وسط آخرالزمان روده ها مومن آب می‌شود؛ از گناه را می‌بیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید استطاعات تنظیم وضع را ندارد.

آیت‌الله تهرانی همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند وضع حال محله می‌گوید: الان روزگاری شده است کدام ممکن است ما نمی‌توانیم امر به‌معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی‌اجتناب کرده اند منکر کنیم. هرکس کدام ممکن است مومنی را {دوست دارد}، حتی وقتی منحرف باشد، پس اجتناب کرده اند مدتی رستگار احتمالاً وجود خواهد داشت.

این درک عظیم اخلاق در رئوس مطالب فراز «مُسْتَنّاً بِسُنّهِ خاتَمِ انْبیائِکَ» اظهار می‌تدریجی: {در این} بخش اجتناب کرده اند خدا می‌خواهیم به همان اندازه ما را یاری رساند، برای اینکه به طریقه پیغمبر در مستحبات، دعاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها اسلام حرکت کنیم، اجتناب کرده اند خدا می‌خواهیم به همان اندازه هرچه پیامبر (ص) به ما فرموده است، کسب اطلاعات در مورد مستحب را انتخاب کنید و انتخاب کنید واجب حرکت کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکروهات را اجتناب کرده اند شخصی در اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرام را انصراف کنیم.

انتهای پیام