د و خورد بازیکنان نساجی در رختکن / واقعی از کوره در رفتدروازه‌بان و کاپیتان نساجی در رختکن این تیم درگیری شدیدی پیدا کردند.

به گزارش ایسنا، دیدار دو تیم فوتبال نساجی مازندران و گل‌گهر سیرجان با برتری ۲ بر یک شاگردان قلعه‌. این دیدار حواشی داشت از اعتراض مربی نساجی به داوری گرفته تا درگیری دو بازیکن نساجی.

پس از پایان بازی، ساکت الهامی برای اعتراض به داوران رفت و پس از اعتراضی شدید به داوران در وسط زمین، دقایقی را با قلعه نویی گفتوگو کرد و با وساطت واقعی به رختکن رفت. در رختکن نساجی نیز اوضاع آرام نبود و کاپیتان و دروازهبان این تیم یعنی شیری و واقعی با درگیر شدند و حتی واقعی به سمت کاپیتان تیمش وسایلی پرتاب کرد. این درگیری که تا آستانه زد و هم پیش رفت، سرانجام با سایر بازیکنان نساجی پایان یافت.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری