دیدگاه «ام به گام» روسیه برای حل و فصل اختلافات میان دمشق و کردهای سوریهمنابع خبری گزارش دادند، تلاشهای روسیه برای شکاف میان دولت سوریه از یک سو و نیروهای سوریه دکوکراتیک (قسد) و نهادهای مرتبط با آن از سوی دیگر و حل و فصل اختلافات درباره سرنوشت شمال شرق سوریه ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه العربی الجدید نوشت که دولت روسیه در تلاش است که اختلافات و شکاف هایی در میان دولت بشار اسد وجود داشته باشد، رئیس جمهوری سوریه با نیروهای سوریه دموکراتیک درباره سرنوشت مناطق شمال این کشور را به شدت کاهش می دهد.

مناطق شمال سوریه تحت تسلط نیروهای سوریه دموکراتیک است که از حمایت آمریکا حمایت می شود.

در همین راستا، منابع آگاه و حاضر در شمال شرق سوریه یا منطقه شرق فرات فاش شدند که یک هیئت از نیروهای قسد به زودی به مسکو، پایتخت روسیه می تا با وزارت خارجه روسیه درباره گفتوگو و مقابله با دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک رایزنی انجام دادند. ند.

این منابع قابل بررسی هستند که از سوی روسی دیدگاهی گام به گام و کوتاهی برای نزدیک کردن به دو طرف قرار داده شده است و در این سفر درباره پرونده های مختلف مورد مناقشه میان آنها به عنوان نمونه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در همین راستا، منابع محلی تایید کردند که طی روزهای گذشته از روسی بر رفع یکی از بزرگترین امنیت شهر “قامشلی” در شمال شرق سوریه نظارت داشته است.

این منابع اشاره کردند که این مرکز ایست بازرسی یکی از بزرگ‌ترین مقرهای نیروهای امنیتی و ایست بازرسی است

این منابع همچنین افزودند: برچیدن این مرکز ایست بازرسی به دستور روسیه به عنوان بخشی از اعتمادسازی بین اداره خودمختار نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت سوریه صورت گرفته است.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری