دیدار باقری با گروسی – ایسنا


دیدار باقری با گروسی

هیئت مدیره نظارت بر انرژی ایران در یک عصر روز سه شنبه با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی انرژی.

به گزارش ایسنا، برای احیای برجام و رفع کامل تحریم‌های آمریکا علیه ایران در وین اد.

در ادامه دیدارهای دو جانبه و چندجانبه ایران و هیئت های ۱ + ۴ روز سه شنبه علی باقری با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین دیدار کرد.
انتهای پیام