دو انتصاب برای معاونت سیاسی وزارت کشور انجام شده است


وزیر کشور در بخشنامه دیگری عبدالله مرادی و محسن اسلامی را به عنوان مدیران کل امور سیاسی و دفاتر انتخاباتی وزارت کشور منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محمدرضا غلامرضا معاون سیاسی وزیر کشور در جلسه معارفه مدیران جدید از خدمات سید اسماعیل موسوی رئیس سابق انتخابات تقدیر کرد.

وی وظیفه اصلی معاونت را مدیریت فضای سیاسی کشور بر اساس بحث های انقلاب اسلامی و حکومت مردمی برشمرد و بر تهیه قانون جامع انتخابات بر اساس سیاست کلی نظام و لایحه کامل تاکید کرد. تقسیمات ملی

در این دیدار عبدالله مرادی رئیس جدید دفتر سیاسی وزارت کشور سخنرانی کرد و رهبری سیاسی فضای عمومی کشور را بر اساس فعالیت سیاسی مورد اشاره قرار داد و هدف اصلی این دفتر را برشمرد. برای تقویت ساختار سیاسی کشور.

محسن اسلامی، مدیرکل جدید ستاد انتخابات نیز اعلام کرد که به برنامه های وزارت کشور برای تدوین قانون فراگیر انتخاباتی برای افزایش مشارکت سیاسی مردم به عنوان مبنای اصلی برای جابجایی آن ادامه می دهند.مسئولیت جدید. عادت زنانه.

عبدالله مرادی از اعضای هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی پیش از این مشاور وزیر کشور بود، محسن اسلامی نیز از اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس است که به عنوان رئیس منصوب شد. کل دفتر سیاسی وزارت کشور از ابتدای دولت سیزدهم.

در انتهای پیام