دمات رایگان برای افراد بدون بیمه در مناطق بیمه کممدیر عامل سازمان سلامت ایران گفت: صد درصد خدمات برای افراد بدون بیمه در مناطق کم بیمه و اآ.

به گزارش ایسنا, محمد مهدی ناصحی در خصوص مکانیزم تعریف شده برای شناسایی افراد بدون بیمه ساکن در مناطق دیده و کم، گفت: بیمه سلامت به عنوان بیمه اصلی و درمانی کشور طبق قانون، هر ایرانی نیازمند بیمه را تحت پوشش بیمه قرار می دهد، هم اکنون در صندوق روستایی و پوشش همگانی نزدیک به ۳۳ میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند. من از اینکه افراد نیازمند در مناطق طرح بیمه کم دارای تعداد ۲۰۲۰ منطقه در کل کشور در حال حاضر.

وی با بیان اینکه افراد در مناطق کم سلامت با کمترین اطلاعات تحت پوشش بیمه قرار می گیرند، اضافه می کند: ۲۴ میلیون نفر در مناطق کم مصرف می توانند زندگی کنند که بسیار از این افراد بیمه هستند. اما ممکن است برخی افراد از اطلاعات لازم برای استفاده از بیمه رایگان نباشند، بنابراین شرایط استفاده از خدمات بیمه ای برای افراد ساکن در مناطق آسیب دیده است.

ناصحی: با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و معاونت بهداشتی، فرصتی برای ارائه پزشکان نشان دار وجود دارد.

وی تصریح کرد: پیش بینی می شود با توجه به بررسی های انجام شده و نزدیک به سه میلیون نفر در مناطق کم بیمه ای که باید انجام شود، می توان این امکان را فراهم کرد تا افراد با استفاده از مراجه به صورت غیر مستقیم حضور یابند. از بیمه استفاده می کنند بدون شک جستجو می‌کنیم با کمترین هزینه از امکانات جیب مردم در اختیار افراد قرار گیرند. صد درصد خدمات در حال حاضر رایگان است. اما ممکن است پس از اتمام دوران ارزیابی ارزیابی وسع انجام شود.

ناصحی با توجه به میزان پرداخت در بخش بستری، بیمه سلامت ۹۰ درصد همه هزینه ها در بیمارستان های دولتی و در بخش سرپایی ۷۰ درصد را پرداخت می کند، اظهار کرد: همین در بخش خصوصی نیز با تعرفه دولتی پرداخت می شود.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران درباره بیمه اتباع، ادامه داد: بیمه اتباع طبق توافق با کمیساریای عالی پناهندگان و وزارت کشور انجام شده و قرارداد سالانه تمدید می شود، در این خصوص از هزینه ها توسط کمیساریا و بخشی هم از سوی دولت و بیمه سلامت پرداخت می شود. می شود فرصت خوبی برای اتباعی است که به شکل قانونی در کشور زندگی می‌کنند، بویژه برای افرادی که دارای آن هستند حتی برخی از بیماری های خاص نیز می توانند با پرداخت حق بیمه از خدمات استفاده کنند.

بنابر اعلام خبری سازمان بیمه سلامت، وی درباره آخرین وضعیت اجرای نسخه نویسی الکترونیکی اظهار کرد: در بخش بیمه سلامت نسخه الکترونیکی موفقی در کشور دارد، منهای تهران و خراسان رضوی در استانهای بیش از ۹۹ درصد نسخه الکترونیکی اجرا شده است، اما پایگاه اینترنتی آن است. انتظار می رود که بیمه های تکمیل سریعتر به اجرای این طرح وارد می شوند.

انتهای پیام