دلایل معاونت مسئولیت نهایی ایلام با اشاره به اعزام اسرا در اردیبهشت ۱۴۰۱


ایسنا/ ایلام جانشین فرماندهی انتظامی اسلامی اجتناب کرده اند اعزام اسرا در اردیبهشت ۱۴۰۱ خبر داد.

سرهنگ “جعفر فیضی” گفت: کلیه {افرادی که} دارای اثبات تحصیلی لیسانس، دیپلم، فوق لیسانس، لیسانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکترا هستند کدام ممکن است در گذشته تاریخی ۱۱ اردیبهشت ماه شهادت دادن آمادگی به خدمت اکتسابی کرده اند به یکی اجتناب کرده اند محل کار حقوق الکترونیک مراجعه کنند. شرکت ها اعدام (پلیس +۱۰) اقامتگاه، اکتسابی راه اندازی شد نامه اجتناب کرده اند زندانیان در امکانات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابق همراه خود دانش مندرج در آن حرکت کنید.

وی ذکر شد: زندانیان مقیم استان باید ساعت ۷ صبح روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در پاسگاه نهایی استان کدام ممکن است در راه اندازی شد نامه زندانیان به بازداشتگاه ها ادعا شده است حضور یابند. آموزش. نیروها به اورژانس اعزام شوند.

معاون مسئولیت نهایی استان ایلام دقیق کرد: عدم حضور دیر یا زود در زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل قرارگیری تصمیم گیری شده غیبت محسوب تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه ماده ۵۸ قوانین مسئولیت نهایی موجب محرومیت اجتماعی تبدیل می شود.

وی ذکر شد: تمامی مشمولان می توانند همراه خود برای مشاوره پایگاه باکلاس سرباز به نشانی www.vazifeh.ir مدارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه مورد نیاز جهت حاضر به امکانات آموزشی را بیانیه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان حمل به در کنار داشته باشند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسن مننژیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسن دوبل را در روز کشتی بیاورید.

انتهای پیام/