دشمن اقدام به دیکتاتوری رسانه‌ای کرده / بسیج رسانه به دنبال نهضت «جهاد تبیین» استایسنا / لرستان رئیس سازمان بسیج رسانه گفت: دشمن با استفاده از قدرت های خود اقدام به دیکتاتوری رسانه های کرده و با این ابزار به بزرگنمایی مشکلات در جمهوری اسلامی و ضربه زدن به مردم و مفاهیم اسلامی دامن میزند.

عباس محمدیان در جلسه هماندیشی با برخی از فعالان رسانه‌ای که به صورت مجازی برگزار می‌شود، بیان کرد: مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر با فرماندهان و نیروی هوایی بار دیگر به مهم‌ترین و تأثیرگذار رسانه اشاره می‌کنند.

وی ادامه داد: ایشان در فرمایشات بعدیشان به صورت مکرر به مسائل رسانه ای موضوع دارند که نشان می دهد این موضوع به ویژه دشمن جنگ رسانه های عظیمی را علیه ما تدارک دیده است.

سازمان رئیس بسیج رسانه افزود: دشمن با استفاده از ابزارهای خود اقدام به دیکتاتوری رسانه های کرده و با این ابزار به بزرگنمایی مشکلات در جمهوری اسلامی و ضربه زدن به مردم و مفاهیم اسلامی دامن میزند.

وی در ادامه اضافه کرد: نقطه زنی مقام معظم رهبری در این زمینه گرچه بر تهاجم گران این جنگ رسانه های گران آمده اما پرداختن ریشه به مفهوم جهاد تبیین به امری واجب و پروری شده است.

محمدیان گفت: در این راستا در وله اول متولیان رسانه مسئول هستند تا در همه زمینه ها وارد گود شوند. سازمان بسیج رسانه با استفاده از ظرفیت رسانه های بیشمارهای داخلی به ویژه نخبگان و اندیشمندان ی ه.

انتهای پیام