دستگیری عاملان قتل مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرد کنگاوریایسنا/ کرمانشاه رئیس پلیس توجه کرمانشاه اجتناب کرده اند دستگیری عاملان قتل خوب مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسرش در شهرستان کنگاور خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مسئله بی نظیر این جنایت مرد عکس اجتناب کرده اند خانوار بود کدام ممکن است همراه خود کمک انگشت به این اقدام زده بود. اجتناب کرده اند برادرزاده اش

سرهنگ “پرویز نظری” گفت: در پی اختراع جسد زن سالخورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردی میانسال در نخستین روزهای اسفند سال قبلی در محیط شهر کنگاور، موضوع در اصل کار قرار گرفت.

وی شکسته نشده داد: کارآگاهان پلیس توجه در تحقیقات اولین دریافتند جسد مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک اختراع شد کدام ممکن است ابتدا همراه خود بیهوشی مسموم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس خفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود ابزار دریافت کرد مورد {ضرب و شتم} قرار گرفتند.

نظری افزود: تحقیقات پلیسی آرم داده است کدام ممکن است قاتل هر دو قاتلان در جای عکس مرتکب جنایت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس اجساد شخصی را برای جلوگیری اجتناب کرده اند مفقود شدن به خارج اجتناب کرده اند شهر منتقل کرده اند.

رئیس پلیس توجه استان افزود: کارآگاهان در شکسته نشده تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازجویی های تخصصی شخصی به یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند {اعضای خانواده} مقتول نامشخص شدند کدام ممکن است در بازجویی های به حرکت آمده علیرغم انکار اولین، این شخص در پایان به قتل مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادرش اعتراف کرد. شواهد حال.»

وی افزود: این شخص در شکسته نشده بازجویی ها مدعی شد مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادرش را همراه خود کمک برادرزاده اش {به دلیل} اختلافات پولی کشته است.

نظری در نهایت همراه خود ردیابی به اینکه یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند اجزا قتل مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرد کنگاوری نیز دستگیر شده است، خاطرنشان کرد: دستگیرشدگان پس اجتناب کرده اند تشکیل پرونده برای سیر سطوح قانونی عرضه مرجع قضایی شدند.

انتهای پیام/