دسترسی به ظرفیت تولیدمثلی ماهیان خاویاری در خراسان شمالیایسنا/ خراسان شمالی مدیر شیلات انجمن جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: پتانسیل تولید ماهیان خاویاری در این منطقه وجود دارد.

جواد شریفی در گفت وگو با ایسنا گفت:

وی افزود: شهرستان های مانه و سملقان، گرمه و جاجرم قابلیت پرورش ماهی بسیار خوبی دارند.

شریف در پاسخ به این سوال که آیا سازمان جهاد کشاورزی استان از یکی دو سال گذشته پیگیر حرکت ماهی تیلاپیا بوده است یا خیر، ادامه داد: از آنجایی که این نوع ماهی نوعی تهاجم است، کل کشور با مشکل مواجه است. و مجوز کاشت در این ایالت هنوز صادر نشده است.

وی گفت: در حال حاضر ۹۲ استخر پرورش ماهی آب شیرین و ۸۷ استخر آب شیرین در منطقه وجود دارد که پیش بینی می شود امسال حدود ۲ هزار تن ماهی سردآبی و ۳۰۰ تن ماهی آب شیرین تولید شود. .

این مقام مسئول با اشاره به اینکه تولید ماهی در سه ماهه نخست امسال نسبت به سال قبل ۲۰ درصد افزایش داشته است، گفت: امسال ۵۳۰ تن ماهی در منطقه تولید شد که از نوع آبی و سرد بود.

وی با بیان اینکه فصل تولید ماهیان گرم آبی منطقه از آبان ماه تا پایان سال جاری است، افزود: در سه ماهه نخست سال گذشته ۴۴۰ تن ماهی سردآبی تولید شد.

به گفته مدیر امور شیلات انجمن جهاد کشاورزی خراسان شمالی بیش از ۹۴ درصد ماهی تولیدی این منطقه از نوع سرد آبی است.

در انتهای پیام