در حال مرگ ۲ خوزستانی بر تأثیر گازگرفتگی


مرگ دو خوزستانی بر اثر گازگرفتگی

ایسنا/ خوزستان سرپرست روابط کلی وسط مدیریت حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوریت های پیش بیمارستانی علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اجتناب کرده اند فوت ۲ نفر بر تأثیر مسمومیت همراه خود CO در دهدز خبر داد.

عارف شرهانی در ذکر شد وگو همراه خود ایسنا، اظهار کرد: ساعت ۱۶:۵۰ همانطور که صحبت می کنیم (۲۸ اسفند) پس اجتناب کرده اند تصمیم همراه خود اورژانس ۱۱۵ مبنی بر مسمومیت ۲ نفر همراه خود سوخت CO در پیون دهدز، بلافاصله تکنسین های اورژانس به محل حادثه شتافتند.

وی افزود: در پی این حادثه خوب خانم و مرد مسموم شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متأسفانه جان باختند.

انتهای پیام/