در بودجه منطقه ۱۴۰۲ به افزایش شهربازی تهران توجه ویژه داشته باشیدنایب رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم افزایش شهربازی های شهر تهران تاکید کرد و گفت: کمیته فرهنگی شورا بررسی افزایش شهربازی های شهر تهران را بررسی خواهد کرد. از بودجه ۱۴۰۲

علیرضا نادعلی در گفت وگویی با ایسنا. وی زمانی که بر اهمیت آموزش در حوزه فرهنگی شهر تهران تاکید کرد، گفت: یکی از نکات مهم آموزش فرهنگی است و باید تحلیل مخاطبان به درستی انجام شود. موضوعات فرهنگی باید راهی باشد که همه مخاطبان را در حوزه خود بگنجانند و برای همه برنامه داشته باشند. پس می توان در حوزه آموزش سنتی نوعی بازنگری داشت و باید از همه توان در این زمینه استفاده کرد.

وی با بیان اینکه هنر ایرانی یکی از موضوعاتی است که باید به آن توجه ویژه ای شود و می توان برای ایجاد ارتباط مستقیم با مخاطبان فعالیت های جدیدی را در این حوزه آغاز کرد، افزود: در این حوزه فرهنگسراها یکی از نقاط قوت تهران هستند. که از توان آنها در توسعه سطح فرهنگی شهر تهران استفاده کنیم.

از سوی دیگر نایب رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در سخنانی ضمن اشاره به نشست کمیته فرهنگ با فرهنگیان بر لزوم توجه ویژه به گردشگری شهر تهران تاکید کرد. تهران. شهر تهران گفت: مدیریت شهری با در نظر گرفتن ظرفیت های بالای گردشگری پایتخت برای دستیابی به وحدت و مدیریت گردشگری; بنابراین انجمن فرهنگی هنری شهرداری تهران و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران باید به یک متن کوتاه در حوزه گردشگری برسند تا به یک سیاست واحد برسیم.

نادعلی در ادامه بر افزایش مکان های تفریحی در سطح شهر تهران تاکید کرد و ادامه داد: توجه ویژه به جوانان و جوانان ساکن تهران یکی از مواردی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. که می تواند در این زمینه به ما کمک کند. افزایش تعداد شهربازی ها در تهران است.

وی افزود: ایجاد شور و نشاط اجتماعی در شهر تهران ضروری است و احداث پارک تفریحی و استفاده از پتانسیل پارک ها می تواند در این امور بسیار موثر باشد و به صورت منطقه ای و فرامنطقه ای مورد توجه قرار گیرد. لذا کمیته فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش تعداد شهرهای ورزشی شهر تهران را مد نظر قرار خواهد داد.

در انتهای پیام