درگاه های پارک های جنگلی را بازگشایی کنیدایسنا/ لرستان مدیرکل دارایی ها خالص و آبخیزداری لرستان اظهار داشت: پارک های جنگلی شوراب، بم، مخملکوه و… آنها نیاز دارند در ماه آوریل بازگشایی شوند.

شیرزاد نجفی، تصریح کرد: همکاران در ایام سفر نوروزی طبق لیست گفتن شده در دفتر حضور داشته باشند و به طور منظم گشت های حفاظتی و مراقبتی تحمیل کنند.

وی نظارت بر کوچ عشایر، جنگل های در ورود به، مشکل شهرهای تابعه و … را فوق العاده مهم دانست. در روزهای تعطیل و افزود: در روز ۱۳ فروردین تمامی اعضای گارد باید در دفتر حضور پرانرژی داشته باشند و اجازه تخریب جنگل ها را همراه خود جنگل های در جاری ورود به بدهند و گشت های حفاظتی به متخلف ندهید.

نجفی همراه خود تاکید بر اینکه تمامی نامه های اجرایی باید به همان اندازه نوک سال پاسخ داده شود، اظهار داشت: به همان اندازه نوک فروردین ماه اسناد خزانه و مدیریت های امنیتی توسط دست مونتاژ باید به همان اندازه ۵ فروردین بسته شود به همان اندازه بتوانیم مونتاژ و ساز را بیشتر و اصولاً مدیریت کنیم. معنی بعد اجتناب کرده اند سفر

انتهای پیام/