درخواست رژیم رژیمی از شهروندانش برای ترک فوری فوریوزارت رژیم فوق العاده از شهروندانش در خصوص این کشور را ترک کنند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبریا الیوم، وزارت خارجه روسیه رژیمی از مردم خود در خواست به تنشها میان این کشور و روسیه و تیراندازی و دلیل در شرق شرق هر چه سریعتر این کشور را ترک کنند.

حدود ۳۳۰ اسرائیلی اسرائیلی را ترک کرده اند.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری