درخواست رئیسجمهور عراق برای آغاز فوری گفت‌وگو میان بغداد و اربیلرئیس‌جمهوری عراق امروز (پنجشنبه) خواستار آغاز گفت‌وگوی فوری بین دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان ش.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری برهم صالح، رئیس جمهوری عراق در عین حال تاکید بر لزوم آغاز گفتوگوی جدی و فوری بین دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان برای ایجاد سازوکارهای واقعی و تضمین آنچه که حکم عالی فدرال به دنبال آن است، وجود دارد. ، هدف از انجام این گفتوگو تضمین حقوق قانونی اقلیم کردستان و سایر شهروندان عراقی از طریق کارگیری درآمدها در خدمت به مناطق دور از فساد و سوء مدیریت است.
برهم صالح در ادامه از قوانین خواست فورا برای بررسی پیش نویس قانون به تعویق افتاده نفت و گاز از طریق غنی کردن متن آن یا ارائه پیشنویس قانون قانون به قوه مجریه و تصویب آن بدون هیچ گونه اهمالی هرچه زودتر وارد عمل شود.
جممهوری عراق همچنین تصریح کرد، بسیاری از مسائل الزام آور قانونی وجود دارد که متأسفانه به رئیس جمهور شده است که علاوه بر قانون نفت و گاز، پوششی یکپارچ های را تشکیل می دهد که حقوق همگان را حفظ می کند و باعث تقویت روابط بین دولت فدرال و دولت اقلیم می شود. می شود.
برهم صالح همچنین برای تشکیل شورای فدرال و اتاق سیاسی که در ماده ۶۵ قانون اساسی به صورت صریح و الزام آور قید شده و همچنین خدمات سازمانی عمومی برای حقوق تضمینی قلیمها و استانها که در ماده ۱۰۵ قانون اساسی قید شده و حمایت می شود، وجود داشته باشد. تاسیس سازمان عمومی برای نظارت بر توزیع درآمدهای عراق که در ماده ۱۰۶ به آن اشاره شده است، تاکید کر.
پیشتر دادگاه عالی فدرال عراق حکم داد که گاز و نفت دولت اقلیم کردستان خلاف قانون اساسی دولت مرکزی است و درآمدهای نفتی قانونی باید به بغداد تحویل داده شود.
بر اساس حکم دادگاه عالی فدرال عراق، «قانون نفت و گاز در اقلیم کردستان مغایر با قانون اساسی دولت.

دادگاه فدرال عراق در این حکم اقلیم کردستان را موظف کرد که قراردادهای عالی نفت و گاز را با اطلاع نفت و هیئت بازرسی مالی منعقد کرده و درآمدهای نفتی را به دولت مرکزی پرداخت کند.

پیشتر مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق اظهار کرد که تصمیم دادگاه فدرال عراق، در خصوص نفت و گاز اقلیم کردستان عراق، تصمیم کاملا سیاسی و در تناقض با قانون اساسی عراق بوده و هدف آن دشمنی با اقلیم بود و مخالف نظام فدرالی کشور. است.
وی اظهار امیدواری کرد کە دولت اقلیم و دولت مرکزی عراق بر سر مشکلات و مسئلە نفت و گاز بە تو.
نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق نیز تاکید کرد که این حکم در شرایط پرتنش جاری است. این حکم اصول فدرالیسم و ​​حقوق قانونی اقلیم کردستان عراق را در نظر نگرفته و با ذات و اصول قانون اساسی و نظام فدرالی عراق در تناقض است و در عمل نیز قابل اجرا نیست.

انتهای پیام