داور دیدار هواداران و استقلالنوذر رودنیل معتقد است داوری که بازی هادار و استقلال را قضاوت کرده بود مشکل خاصی نداشت.

نوذر رودنیل کارشناس داوری که با ایسنا گفت وگو کرده است، درباره داوری که بازی هوادار و استقلال را قضاوت کرده بود، گفت: بازی آرامی بود و کار داور در این بازی چندان سخت نیست. صحنه خاصی در محوطه جریمه وجود نداشت و داور در زمین خوب به نظر می رسید.

وی ادامه داد: گل استقلال درست است. در دقیقه ۶ بود که داور روی داسیلوا که در محوطه جریمه بود خطا کرد اما به اشتباه تصمیم گرفت بازی را ادامه دهد. در دقیقه ۳۴ توپ به کوین یاماگا افتاد اما طبق قانون جدید این ویدیو خطا نبود. در قسمت آخر هیچ اتفاقی نیفتاد و اخطار معتبر بود.

در انتهای پیام