دانمارک؛ ستاره های اسکاندیناوی در جاری {افزایش است}


خدمه دانمارک توانست برای ششمین بار جواز حضور در جام جهانی را کسب تنبل.

به گزارش ایسنا، فوتبال دانمارک را همراه خود آثار هنری پیتر اشمایکل دروازه بان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمانی این خدمه در مسابقات قهرمانی اروپا ۱۹۹۲ می شناسیم. جایی کدام ممکن است خدمه سراسری دانمارک به بهترین خوشحال از فوتبالی شخصی انگشت کشف شد. سه سال بعد، دانمارک قهرمان جام کنفدراسیون‌ها شد کدام ممکن است در آن نقطه در عربستان سعودی برگزار شد به همان اندازه فصل فوتبال شخصی را معقول‌تر تنبل. دانمارک به طور تعجب آور قهرمان یورو ۹۲ شد. آنها شناخته شده به عنوان خدمه بازدید کننده {در این} مسابقات نمایندگی کردند. ریاست لنارت یوهانسن سوئدی در یوفا تأثیرگذار بود. دانمارک همراه خود ضرب و شتم هلند در نیمه بسته شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست آلمان در فینال به مزیت قهرمان شد.

دانمارک مقابل آلمان به فینال رسید کدام ممکن است احتمال برد اصولاً بود. خستگی دانمارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات منچستریونایتد هدف این اندیشه برای قهرمانی آلمان بود. آلمان برتی فاکس، بازیکنانی شبیه یورگن کلیزمن، اندی برمه، ماتیاس سامر، استفان افنبرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید توماس هاسلر را داشت، با این حال دانمارک بهترین خوشحال از فوتبالی شخصی را به همان اندازه به در لحظه کسب کرد.

دانمارک ابتدا در سال ۱۹۸۶ به جام جهانی راه کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به در اطراف دوم راه کشف شد با این حال {در این} مرحله بردن شد. دانمارک در سال ۱۹۹۸ {به دلیل} از گرفتن بهتر از کار کردن این خدمه در جام جهانی به مرحله ۱ چهارم بسته شدن جام جهانی رسید. ۴ سال بعد دانمارک نیز به جام جهانی ۲۰۰۲ راه کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مرحله دوم صعود کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند مدتی غیبت در سال ۲۰۱۰، دانمارکی ها نیز به جام جهانی راه یافتند با این حال به جام جهانی نرسیدند. دانمارک در در اطراف پنجم در ضربات پنالتی ۳ بر ۲ مغلوب کرواسی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله ۱ هشتم بسته شدن بردن شد.

دانمارک به نیمه بسته شدن یورو ۲۰۲۰ رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوسو زدن خوبی {در این} جام داشت کدام ممکن است سرانجام به انگلیس باخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتوانست به فینال راه پیدا تنبل.

ستاره

کاسپر اشمایکل

دانمارک؛  ستاره های اسکاندیناوی در حال افزایش است

ستاره خدمه سراسری دانمارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند بهتر از گیمرها لیگ جزیره کدام ممکن است برای لسترسیتی ورزشی می تنبل، کاسپر اشمایکل است. این دروازه بان کار کردن خوبی در یورو ۲۰۲۰ داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تیمش کمک کرد به همان اندازه برای اولین بار اجتناب کرده اند سال ۱۹۹۲ به مرحله ۱ چهارم بسته شدن برسد. در واقع او {در این} فصل در لسترسیتی سوسو زدن نداشت با این حال روزی کدام ممکن است در خدمه سراسری کشورش ورزشی می کرد، همه وقت همه را به یاد پدرش می انداخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیوار محکمی به سمت مخالفانش بود.

معلم ورزشی

کاسپر یولمند

دانمارک؛  ستاره های اسکاندیناوی در حال افزایش است

سرمربی ۴۹ ساله خدمه سراسری فوتبال دانمارک اجتناب کرده اند جولای ۲۰۲۰ سکان هدایت این خدمه را برعهده داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر زیادی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانمارک اکنون یکی اجتناب کرده اند بهتر از خدمه های مقدماتی جام جهانی بود. او همراه خود دانمارک به نیمه بسته شدن قهرمانی اروپا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اولین بار در جام جهانی پاییز ۱۴۰۱ روی نیمکت خدمه سراسری دانمارک خواهد نشست.

* خدمه دانمارک در یک واحد ظاهر شد

افتخارات: یورو ۱۹۹۲

بهتر از گلزن: یان دال توماسون (۵۲ گل)

بیشترین ورزشی شده: پیتر اشمایکل (۱۲۹ ورزشی سراسری)

نحوه صعود: خدمه اول گروه

کار کردن فاصله زودتر: بردن در مرحله ۱ هشتم بسته شدن

انتهای پیام/