دانلود Smart Audiobook Player 8.8.9


تنها کاری کدام ممکن است باید انجام دهید اینجا است کدام ممکن است اجتناب کرده اند کتاب های صوتی بیشترین استفاده را ببرید به همان اندازه بتوانید در یک واحد دوم به کتاب مورد کنجکاوی شخصی گوش دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این باعث افزایش سرانه بررسی خواهید کرد تبدیل می شود. اپلیکیشن های زیادی {در این} زمینه موجود است کدام ممکن است Smart AudioBook Player یکی اجتناب کرده اند بهتر از هاست.

{در این} این سیستم می توانید فایل کتاب صوتی مشخص شده شخصی را همراه خود سرعت دلخواه منتشر شده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی برای آن تایمر خواب ترتیب کنید. علاوه بر این می توانید همراه خود محدوده پوشه ای شامل تمامی کتاب های صوتی اجتناب کرده اند منتشر شده فایل های صوتی تولید دیگری در این سیستم جلوگیری کنید.

دستگاه پخش کتاب صوتی هوشمند را دانلود کنید

برخی اجتناب کرده اند عملکرد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت های این این سیستم:

  • عملیات مدیریت سرعت
  • {رتبه بندی} کتاب (جدید، تازه وارد، مناسب)
  • کاورهای مختلف را اجتناب کرده اند آنلاین دانلود کنید
  • تحمیل لیستی اجتناب کرده اند شخصیت ها: می توانید لیستی اجتناب کرده اند شخصیت ها تحمیل کنید به همان اندازه مطابقت با قصه ها سرراست تر شود
  • توقف خودکار در صورت خوابیدن؛ برای یکپارچه منتشر شده کتاب صوتی، کافی است تلفن شخصی را از نزدیک تکان دهید
  • تاریخچه منتشر شده کتاب صوتی
  • دارای منصفانه ویجت است کدام ممکن است می توانید اجتناب کرده اند آن برای مدیریت این سیستم اجتناب کرده اند صفحه بی نظیر بیشترین استفاده را ببرید
  • اگر مطالعه کتابی را تمام نکرده‌اید، می‌توانید کتاب صوتی عکس را همزمان منتشر شده کنید، با بیرون اینکه مزاحمتی برای هیچ منصفانه اجتناب کرده اند آنها تحمیل کنید.
  • با بیرون فروش

اسکرین شات اجتناب کرده اند جو این سیستم

• دانلود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصات فایل


دانلود برای اندروید

رمز فایل: yjc.ir

کمیت: ۴ مگابایت

مدل: ۸.۸.۹.۰

نوع فایل: فایل فشرده شامل apk اندروید
اندروید می خواست: ۶.۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر