دانشگاه صنعتی سهند در جمع برترین دانشگاههای جوان دنیاایسنا / آذربایجان شرقی دانشگاه صنعتی سه در جدیدترین رتبه‌بندی تایمز در جمع برترین دانشگاه‌های جوان جهان قرار گرفت.

محمدجواد دهقانی، رئیس مؤسسه علوم و پایش علم و دانش (ISC) در این خصوص اظهار کرد: دو دانشگاه علوم پزشکی کردستان با رتبه ۶۷ و دانشگاه علوم پزشکی مازندران با رتبه ۷۲ دانشگاه اول و دوم ایران و در بین ۱۰۰ دانشگاه برتر جوان دنیا در این فهرست هستند.

وی گفت: در رتبه بندی دانشگاه های جوان تایمز ۲۰۲۲ تعداد ۱۷۳ دانشگاه از ۱۹ کشور اسلامی حضور دارند که ترکیه و ایران به ترتیب با ۴۰ و ۳۷ دانشگاه به تعداد دانشگاه های حاضر در رتبه بندی، رتبه های اول و دوم را دارند و کشور مصر با ۱۷ دانشگاه. در رتبه سوم قرار دارد.

فتنی است پایگاه رتبه بندی تیمز فهرست سال ۲۰۲۲ دانشگاه های برتر جوان دنیا با قدمتی کمتر از ۵۰ سال شامل ۵۳۹ دانشگاه سراسر دنیا را اعلام کرد که دانشگاه صنعتی سهند در رتبه ۱۹۳ قرار دارد و سهم ایران نیز از دانشگاه های جوان برتر دنیا در این رتبه بندی ۳۷ دانشگاه است. .

رتبه بندی تایمز یکی از مشهورترین نظام های رتبه بندی بین المللی است که هر ساله دانشگاه های برتر دنیا را بر اساس ۱۳ شاخص عملکردی در قالب پنج شاخص کلی آموزش، پژوهش، استان ها، درآمد صنعتی و بین المللی جهت انجام مقایسه های جامع و متوازن ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی سه، در ارزیابی دانشگاه های جوان در رتبه بندی تایمز از سه منبع اطلاعاتی شامل اطلاعات حاصل از نظرسنجی ها، ارائه شده از سوی دانشگاه ها، اطلاعات پژوهشی دانشگاه ها در پایگاه استانی اسکوپوس جهت محاسبه شاخص ها و نمرات بهره برداری رفته است.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری