دانشجویان علوم پزشکی چه میزان کمک هزینه ماهانه دریافت می‌کنند؟دانشجویان علوم پزشکی کشور در نیمسال جاری ۱۴۰۰-۱۴۰۱ می‌توانند مبلغ یک تا ۸۰ میلیون ریال در ماه کمک هزینه تحصیلی دریافت کنند.

به گزارش ایسنا، بر اساس طرح معاونت‌های توسعه مدیریت و فناوری، آموزشی و دانشجویی وزارت بهداشت با موضوع “میزان کمک هزینه تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی سال ۱۴۰۱ ” که در جلسه شورای معاونین تصویب شد،مبلغ کمک هزینه ماهیانه دانشجویان علوم پزشکی مشخص شد.

بر این اساس، دانشجویان فوق تخصصی پزشکی مجرد به مبلغ ۸۰ میلیون ریال و دانشجویان متاهل مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال کمک هزینه ماهیانه دریافت خواهند کرد.

دانشجویان دستیاری پزشکی مجرد مبلغ ۶۰ میلیون ریال و متاهل نیز ۸۰ میلیون ریال کمک هزینه دریافت می‌کنند. همچنین به دانشجویان دندانپزشکی مجرد در رشته جراحی فک و صورت مبلغ ۶۰ میلیون ریال و متاهل‌های این رشته مبلغ ۸۰ میلیون ریال کمک هزینه تعلق می‌گیرد.

کمک هزینه دانشجویان دستیاری دندانپزشکی مجرد ۱۰ میلیون ریال و برای متاهل‌ها ۶۵ میلیون ریال تعیین شده است، دانشجویان PHD کلیه رشته‌ها و دستیاران داروسازی مجرد ۴۰ میلیون ریال و دانشجویان متاهل نیز ۴۰ میلیون ریال را دریافت خواهند کرد.

دانشجویان کارورزی دندانپزشکی مجرد نیز ۱۱ میلبون ریال و متاهل‌های این رشته ۱۸ میلیون ریال در ماه می‌توانند کمک هزینه دریافت کنند. در نهایت دانشجویان کارورزی پزشکی مجرد ۱۹ میلیون ریال و متاهل‌ها نیز ۲۱ میلیون ریال می‌توانند کمک هزینه دریافت کنند.

طبق دستورالعمل وزارت بهداشت کمک هزینه تحصیلی فقط به دانشجویانی تعلق می‌گیرد که از محل دیگری حقوق دریافت نکنند.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری