دام استان‌ها می‌توانند بیشتر تحقیقاتی را انجام دهند؟از آغاز پرداخت به واحدهای تولیدی، یعنی خرداد ۱۳۹۹ تا آخر دی امسال، حدود ۳۶.۵ درصد از دریافت موفقان موفق به بیش از ۴۵۶۵ میلیارد تومان دریافت می شود و از این آذرها تا پایان ماه، تهران اصفهان و آذربایجان شرقی می شوند. داده اند.

به گزارش ایسنا، در ۱۰ ماهه امسال از ۳۳۱۲ تومان درآمد در قالب ۱۷۵ فقره به واحدهای غنی شده است. البته در این مدت ۴۰۳ مورد ثبت نام برای دریافت این نوع تسهیلات انجام شده بود که حدود ی فر

بر اساس اطلاعاتی که در ۹ ماهه امسال منتشر می شود، از بین استان ها، تهران بیشتر می شود در مورد استانهایی که کمترین تسهیلات را دریافت کردند نیز باید گفت که از بین استانها، شش استان شامل اردبیل، شمال، ایلام، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و مازندران هیچ تسهیلاتی دریافت نکردند.

معلومات مربوط به واحدهای حاصل از آغاز اعطای آن یعنی خرداد ۱۳۹۹ تا آخر دی هم منتشر شد که نشان می دهد در این مدت بیش از ۴۵۶۵ میلیارد تومان در قالب ۲۴۹ فقره پرداخت شده است.

طی مدت یاد شده ۶۸۳ فقره ثبت نام برای دریافت این تسهیلات انجام شده بود که ۳۵۴۴ نفر از آنها برای دریافت بیش از ۷۴۴۴ تومان به بانکها معرفی شدند، اما ۲۴۹ فقره ثروت به واحدهای ثروتی پرداخت شد. یعنی ۳۶.۵ درصد حدود موفق به دریافت این تسهیلات شدند.

جزئیات اطلاعات منتشر شده در ۹ ماه امسال نیز نشان می دهد که از خرداد سال گذشته تا آذر امسال، تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی بیشترین خدمات را دریافت کردند، اما به شش استان اردبیل، خراسان شمالی، ایلام، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد. و مازندران هیچ مکان اختصاصی نیافته است.

جزئیات نحوه پرداخت های انجام شده

بر اساس گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در جهت هدایت منابع برای تحقق اهداف واقعی و همچنین تسهیل و تسریع در فرآیند پرداخت سرمایه در واحدهای تولیدی -صادراتی، سامانه یکپارچه اعطای تسهیلات بسته موصوف از محل محل. منابع مالی توسعه ملی و تلفیق منابع بانک های عامل طرف قرارداد در سایت بهین یاب وزارت صنعت، معدن. این اقدام برای صادارت اولویت دار به هدف انجام شده است.

درخواست تقاضای ثبت در سامانه ذکر شده، به صورت خودکار پردازش قرار گرفته و پس از تایید به یکی از بانکهای عامل (توسعه فعالیت ایران، و معدن، توسعه، توسعه، کار آفرین، تجارت، ملی ایران، انرژی کار، ادرات ، بانک مشترک ایران و زوئلا ، کشاورزی ویان) جهت پذیرش و پرداخت ایران پارسات ارسال. منابع در نظر گرفته شده برای تسهیلات موصوف به صورت تلفیقی به ۵۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی و ۵۰ درصد نسبت به منابع بانک عامل بوده است و نرخ سود به صورت نقدی برای سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی و نرخ سود بودجه ملی و اعتباری است.

اولویتهای اعطای تسهیلات اولویتهای کالایی، اولویتهای کشوری، واحدهای تولیدی-صادارتی، حقوقی، صادرکنندگان کالا از طریق توسعه ارزش در صنایع منتخب و محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام