خیابان چالوس یکطرفه شد – ایسناوسط مدیریت راه‌های ملت گفتن کرد کدام ممکن است تردد در خیابان چالوس به همان اندازه اطلاع ثانوی در مسیر درست حرکت کنید جنوب به شمال یکطرفه شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه محورهای مواصلاتی بازدید کنندگان سنگینی موجود است.

به گزارش ایسنا، براساس فینال گزارش گفتن شده اجتناب کرده اند سوی وسط مدیریت راه‌های ملت اجتناب کرده اند ساعت ۱۹ در این زمان یکشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه تردد کلیه خودرو اجتناب کرده اند محور چالوس در مسیر درست حرکت کنید (شمال به جنوب) به همان اندازه اطلاع ثانوی ممنوع بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سنگینی در محور چالوس در مسیر درست حرکت کنید جنوب به شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محدوده بیلقان، حد فاصل در همه جای مکان به همان اندازه شهرستانک را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده‌های تونل کندوان، پل زنگوله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاه بیشه موجود است.

علاوه بر این در سایر محورهای شمالی اجتناب کرده اند جمله آزادراه تهران- شمال، محور هراز، محور فیروزکوه، آزادراه قزوین – رشت، آزادراه تهران – پردیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید محور قدیم تهران – رودهن بازدید کنندگان سنگینی در متعدد اجتناب کرده اند مقاطع گزارش شده است. بعد از همه محورهای چالوس، هراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیروزکوه دارای بارش باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر محورها اجتناب کرده اند جمله آزادراه تهران – شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادراه قزوین – رشت گمشده هرگونه مداخلات جوی است.

علاوه بر این در برخی اجتناب کرده اند محدوده‌های سایر محورهای مواصلاتی اجتناب کرده اند جمله آزادراه تهران – کرج، آزادراه کرج – قزوین، آزادراه تهران – ساوه، آزادراه تهران – قم، محور تهران – شهریار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادراه قزوین – کرج بازدید کنندگان سنگینی برقرار است.

انتهای پیام