خیابان ها شلوغ با این حال به راحتی / خواستن به رعایت مبانی راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگیایسنا/ خوزستان معاون هماهنگ کننده پلیس راه همراه خود خاص اینکه خیابان ها پرتردد با این حال روان است، ذکر شد: هموطنان گران قیمت {دستورالعمل ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی را به طور قابل توجهی در هنگام رانندگی رعایت کنند.

سردار محمد شرفی در محیط اجلاس نوروزی فرماندهی انتظامی استان خوزستان، ضمن تبریک سال نو به تمامی همکاران نیروی انتظامی {در سراسر} ملت به طور قابل توجهی کارمندان فرماندهی انتظامی استان خوزستان، همراه خود عنایت به هدف اجتناب کرده اند بازدید اجتناب کرده اند استان ذکر شد: شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور کاروان های راهیان آفتاب به این استان بازدید کردیم.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند پایگاه خبری پلیس، وی افزود: خارج اجتناب کرده اند شهر، این سیستم ریزی های خوبی {انجام شده} است. خوشبختانه ماموریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های اندیشه در مورد شده توسط همکاران گران قیمت {در این} استان به طور مناسب مورد استقبال قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسبی برای تمامی محورها اعم اجتناب کرده اند کسب، مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفر نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بحث ترافیکی صورت گرفته است. اجتناب کرده اند جمله بازدید کنندگان سایت داخل شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیابان های برون شهری اقدامات اجباری {انجام شده} است.

معاون هماهنگ کننده انتظامی ذکر شد: خوشبختانه امسال همراه خود اجرای دستورالعمل های بهداشتی، حضور مردمان اجتناب کرده اند در سرتاسر ملت {در این} استان افزایش چشمگیری داشته، خیابان ها پرتردد با این حال به راحتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران ما حضور دارند. در محورهای مختلف مواصلاتی.

وی افزود: یکی اجتناب کرده اند اشیا مهمی کدام ممکن است پیشنهاد تبدیل می شود بحث معامله با به کاروان های راهیان آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار مختلف حال در استان های مرزی است کدام ممکن است خوشبختانه تمامی این مشکلات در فرماندهی انتظامی استان تبصره شد. خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانش خوشایند کار کردند.»

فرمانده نیروی انتظامی خطاب به هموطنان گران قیمت {در سراسر} ملت ذکر شد: نکاتی را برای عزیزانمان در تذکر داریم کدام ممکن است در بازدید شخصی {دستورالعمل ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی را رعایت کنند، اولین پیشنهاد ممکن است اینجا است کدام ممکن است با اشاره به سرعت صحبت کنیم کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند مواردی است کدام ممکن است علل بی نظیر تصادفات.” ارائه می دهیم اعضای خانواده پیشنهاد می کنم در همه زمان ها همراه خود سرعت مطمئنه رانندگی کنید، به هیچ وجه در امتداد طرف خیابان پارک نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقب فرزندان شخصی باشید. برداشتن.

سردار شرفی در طولانی مدت خطاب به کاروان های راهیان آفتاب به آنها پیشنهاد کرد اجتناب کرده اند اتوبوس هایی استفاده کنند کدام ممکن است استانداردهای اجباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهاد های پلیس با اشاره به خودروها را داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی {می رود} همه مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متولیان این کاروان ها همراه خود بازدید کنندگان سایت همکاری اجباری را داشته باشند. . پلیس. مسیرهای شهری داشته باشید به همان اندازه سفری ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثبت را به مسافران شخصی حاضر دهید.

انتهای پیام/