خورده شدن مفید برای “میکروبیوم” هیکلمیکروبیوم ها مجموعه ای اجتناب کرده اند میکرو ارگانیسم ها، قارچ ها، انگل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویروس ها هستند کدام ممکن است {در سراسر} هیکل ما وجود دارند.

به گزارش ایسنا، تا حد زیادی این میکروبیوم ها در روده انسان وجود دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این میکرو ارگانیسم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید میکروارگانیسم های مفید را در هیکل ما خورده شدن می کنند.

شینا کراکنهک، ایمونولوژیست اجتناب کرده اند دانشکده منچستر در بریتانیا می گوید: میکروبیوم ها عملکردهای زیادی در هیکل دارند، قابل مقایسه با کمک به هضم وعده های غذایی، ساخت ویتامین های حیاتی، دفاع کردن در مخالفت با عفونت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش سیستم امنیت برای کشتی. .

او می گوید کدام ممکن است میکروبیوم ها به آسانسور سبدها محافظتی در مخالفت با میکروب های خارجی در روده انسان کمک می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این به طور پرانرژی اجتناب کرده اند هیکل در مخالفت با میکروب هایی کدام ممکن است مستقیماً حمله می کنند دفاع کردن می کنند.

متعاقباً نوع غذایی کدام ممکن است محدوده می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خوریم موقعیت مهمی در تشکیل طیف گسترده ای از میکروبیوم ها در روده عظیم دارد.

فیبر غذایی هر دو فیبرهایی قابل مقایسه با نشاسته مقاوم (نشاسته حال در لوبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدس) موقعیت مفیدی در خورده شدن میکرو ارگانیسم های خوشایند روده ایفا می تنبل.

غذاهای پروبیوتیک کدام ممکن است تشکیل میکرو ارگانیسم های خشمگین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید هستند نیز {در این} زمینه کارآمد هستند.

این وعده های غذایی برای ادغام کردن وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشیدنی های تخمیر شده قابل مقایسه با کفیر، مقداری ماست، کلم تلخ، سبزیجات ترشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چای کامبوجا (نوشیدنی ارائه شده همراه خود قارچ کامبوجا) است.

به گزارش دویچه وله، این وعده های غذایی روده انسان را مفید نگه می دارند کدام ممکن است به نوبه شخصی باعث آسانسور سیستم امنیت در کشتی همراه خود ویروس ها اجتناب کرده اند جمله ویروس کرونا تبدیل می شود.

انتهای پیام/