خواه یا نه پروتئین‌های طبیعی قاتل میکرو ارگانیسم‌ها هستند؟


محققان “آزمایشگاه سراسری بروکهیون”(Brookhaven National Laboratory) آمریکا در بررسی اخیرشان اجتناب کرده اند ایجاد عالی پروتئین طبیعی کدام ممکن است سلول‌های میکرو ارگانیسم را اجتناب کرده اند بین می‌برد، خبر داده‌اند. اختراع این مانکن جدید ضدباکتریایی می‌تواند به بهبود داروهای جدید بیانجامد.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند اس تی دی، محققان آمریکایی در بررسی اخیرشان اجتناب کرده اند اختراع عالی پروتئین تعجب آور است کدام ممکن است برای میکرو ارگانیسم‌ها کشنده است خبر داده‌اند. اختراع عالی پروتئین تعجب آور است کدام ممکن است سلول‌های باکتریایی را می‌کشد می‌تواند به مکانیسم بهبود آنتی‌بیوتیک‌های خاص کمک تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه را برای بهبود داروهای جدید به راحتی تنبل.

{در این} بررسی کدام ممکن است یافته‌های آن در روزنامه PLOS ONE آشکار شده است، دانشمندان دلیل داده‌اند کدام ممکن است چگونه این پروتئین به خطا تحمیل شده، اجتناب کرده اند کار کردن آمینوگلیکوزیدها(aminoglycosides) کدام ممکن است گروهی اجتناب کرده اند آنتی بیوتیک‌ها هستند، تقلید می‌تنبل.

پروتئین اخیر ایجاد شده می‌تواند شناخته شده به عنوان الگویی برای دانشمندان حرکت تنبل به همان اندازه آنها عملکرد‌های کشنده این داروها بر میکرو ارگانیسم‌ها را رمزگشایی کنند کدام ممکن است این امر نیز سرانجام راه را برای بهبود آنتی بیوتیک جدید به راحتی می‌تنبل.

“پاول فریموت”(Paul Freimuth) زیست شناس آزمایشگاه سراسری بروکهیون کدام ممکن است مدیریت این بررسی را بر عهده داشت ذکر شد: ایجاد نیازها جدید در میکرو ارگانیسم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیک‌های متنوع برای مدیریت انبساط میکرو ارگانیسم پس اجتناب کرده اند این اختراع اهمیت زیادی پیدا کرده است. میکرو ارگانیسم‌ها در جاری مقاوم شدن به چندین آنتی بیوتیک کدام ممکن است گاهی اوقات استفاده می‌شوند، هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند دانشمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد درگیر احتمال مقدمه اپیدمی‌های عظیم ناشی اجتناب کرده اند این میکرو ارگانیسم‌های مقاوم به آنتی بیوتیک هستند.

آیا پروتئین‌های گیاهی قاتل باکتری‌ها هستند؟

فریموت ذکر شد: آنچه ما اختراع کرده‌ایم به همان اندازه تغییر شدن به حداقل یک دارو فضا زیادی دارد با این حال اولین قدم درک مکانیسم . ما عالی پروتئین تکی را ایجاد کرده‌ایم کدام ممکن است تأثیر ترکیب کردن مختلط اجتناب کرده اند پروتئین‌های تعجب آور است را کدام ممکن است هنگام معامله با میکرو ارگانیسم‌ها همراه خود آمینوگلیکوزیدها ساخته می‌شود، تقلید می‌تنبل. این امر به ما راهی برای بررسی مکانیسم اجتناب کرده اند بین برداشتن سلول‌های باکتریایی نماد می‌دهد. سرانجام شاید بتوان خانوار جدیدی اجتناب کرده اند بازدارنده‌ها را برای انجام همین کار تحمیل کرد.

محققان این آزمایشگاه کدام ممکن است گاهی اوقات بر روی تحقیقات مرتبط همراه خود نشاط هدفمند هستند هنگامی کدام ممکن است این چالش را اغاز کردند به در نظر گرفته شده اختراع جدیدی کدام ممکن است برای سلامت انسان {مفید است}، نبودند. آنها اجتناب کرده اند میکرو ارگانیسم اشریشیا عمومی برای بررسی ژن‌های دخیل در مونتاژ دیواره سلولی طبیعی استفاده کردند.

این تجزیه و تحلیل می‌تواند به دانشمندان کمک تنبل به همان اندازه چگونگی تغییر ماده طبیعی(زیست توده) به بنزین‌های زیستی ساده تر را بیاموزند. طی این بررسی هنگامی کدام ممکن است محققان خاص عالی ژن طبیعی خاص را سرزنده کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید میکرو ارگانیسم‌ها را در موقعیت به مونتاژ پروتئین کردند، انبساط سلول‌ها بلافاصله متوقف شد.

فریموت در شکسته نشده افزود: این پروتئین تأثیر سمی حادی روی سلول‌ها داشت. تمام سلول‌ها در عرض تعدادی از دقیقه پس اجتناب کرده اند روشن شدن خاص این ژن اجتناب کرده اند بین رفتند.

محققان دریافتند کدام ممکن است مسئله سمی اصلا عالی پروتئین طبیعی نیست اما علاوه بر این موضوع‌ای اجتناب کرده اند اسیدهای آمینه(بلوک‌های سازنده پروتئین‌ها) بودند. همراه خود ملاحظه به یافته‌های حال، تنها عالی پروتئین تعجب آور است می‌تواند برای تأثیر سمی کافی باشد. نتایج این آزمایشات نماد داد کدام ممکن است این پروتئین طبیعی تکی تعجب آور است، سلول‌ها را همراه خود شبیه به مکانیسمی کدام ممکن است مخلوط کردن پیچیده پروتئین‌های تعجب آور است ناشی اجتناب کرده اند آنتی‌بیوتیک‌های آمینوگلیکوزید تحمیل می‌کنند، اجتناب کرده اند بین می‌برد با این حال مکانیسم از محسوس در حال مرگ سلولی باقی مانده است هانند عالی معما است.

انتهای پیام