خه خبر از پرداخت خسارات برقی؟مدیرکل امور انرژی و صنعت برق گفت: در مجموع در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸۰ هزار پرونده ثبت شده در سامانه بیمه وجود دارد و مراحل کار را انجام می دهد که بیمه تمام موارد را بررسی کند و اگر مشترک مشمولان باشد، دریافت و پرداخت می شود. شود.

عبدالامیر یاقوتی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه قرارداد جدید با بیمه دی منعقد شده است و این شرکت همکاری بیمه ای با ما دارد، اظهار داشت: نه تنها بیمه تعداد افراد را برای انجام پرونده ها افزایش می دهد، بلکه مجموعه توانیر. نیز به طور جدی پیگیر است. در طول این یک ماه که قرارداد جدید منعقد شد ۱۰۰۰ پرونده و در ۴۰۰ پرونده نیز پرداخت خس.

وی با بیان اینکه چه زمانی صورت می‌گیرد و مبالغ مشخص می‌شود، مشکلی برای پرداخت وجود ندارد، اضافه می‌کند: مشکل عمده شماره شبای بانکی است که مشترکان وارد می‌کنند و معمولاً اگر این شماره وارد کار زمانبر شود.

مدیرکل رود انرژی و صنعت برق با توجه به اینکه بر اساس برنامه می بایست ماهانه به ۱۵ تا ۲۰ هزار پرونده تبدیل شود، گفت: اکنون فرآیند کار خوب پیش می رود و امیدواریم هرچه سریعتر این کار انجام شود و تا پایان تیر ۱۴۰۱ مجموعه ای انجام شود. پرونده های سال ۱۴۰۰ بسته شود.

یاقوتی با اشاره به میزان رقم کلی خسارات گفت: یکسری نقاط بهبود در حوزه بیمه وجود دارد که یک کار خوب را برخی از چالش های بسیار زیاد کرده است و آن هم به آن معنا نیست که قابل حل نباشد. اتفاقات خوبی که قانون افتاده است که هم در احکام بودجه ۱۴۰۱ و هم در روند دستورالعمل اجرا شده است.

به گفته وی طی سال های گذشته بسیار زیاد شده است. در که مبالغ دریافتی از مردم در قبوض برق تغییری نیست. ما طبق قانون موف هستیم سقف پولی که مردم بابت این مسئله می پردازند به بیمه پرداخت کنیم. ولی که از مردم می گیریم، صد تومان به ازی هر ماه برای مشترک خانگی است. یعنی یک مشترک خانگی در طول سال ۱۲۰۰ تومان و تجاری مشترک ۱۲ هزار تومان پول می پردازد.

مدیرکل انرژی و کشور صنعت برق با بیان اینکه ۳۰ میلیون مشترک خانگی و پنج میلیون مشترک تجاری در داریم، گفت: درآمدی که در صندوق بیمه قرار می گیرد قریب ۸۸ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۰ بوده و اموری که در سیستم ثبت شده قریب است. میلیارد تومان است. باتوجه به اینکه بر اساس قانون پرداخت به مشترکان باید در سقف دریافتی باشد، بنابراین کمتری

یاقوتی ادامه داد: دو سال گذشته اگر فاکتورها به طور متوسط ​​سه میلیون تومان بود و حدود ۲.۵ میلیون تومان بود، اکنون همان فاکتورها دو برابر شده و متوسط ​​پرداختی باتوجه به اینکه تعداد پرونده ها نیز به یک تبدیل می شود. تومان می شود و این یکی از چالش هایی است که می تواند ما را تحت تاثیر قرار دهد.

وی بایستی تاکید کرد که برای دریافت می بایست اصلاح شود، گفت: در پیش نویس بودجه این رقم دو برابر شده است یعنی حدود ۸۸ میلیارد تومان به ۱۱۰ میلیارد تومان افزایش می یابد و امیدواریم بخشی از این مشکل. بحثی که وجود دارد، مبالغی در سال ۱۴۰۰ دوم می شود که مناقصه دوم را نمی توان تکرار کرد و امیدواریم با شرایط پیش آمده و اصلاحاتی که در دستور اجرا می شود، بتوانیم در ماه های خرداد و ۱۴۰۱ مناقصات را اجرا کنیم تا پرونده ها را اجرا کنیم. سال ۱۴۰۰ که بعد از آن پرونده های سال ۱۴۰۱ تکمیل شد. اگر این اتفاق بیفتد در نهایت تا مهرماه همه چیز به روز خواهد شد. یعنی پرونده هایی از سال ۱۴۰۱ باقی مانده و مبالغ آن پرداخت می شود.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری