خداباوری اولین رسالت منتظران مهدی(عج) در عصر غیبت استایسنا/ بوشهر مشاور مردمان استان بوشهر در مجلس خبرگان مدیریت اظهار داشت: مهدی ادراک بودن در میدان حرکت با بیرون ایمان به خدا پذیرفته نیست کدام ممکن است قدم اول منتظران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گام دوم چون آن است منصفانه تعهد، از گرفتن مهدی ادراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید معرفت امام زمان (عج).

آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری جشن رسانه شعبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولادت حضرت ولی عصر (عج) در مصلای نماز جمعه بندر گناوه اظهار داشت: ایجاد امام زمان (عج) منصفانه در نظر گرفته شده خطا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطراف است. اجتناب کرده اند واقعیت، پس باید بدانیم کدام ممکن است گارسون دقیق وظیفه بزرگی دارد.

وی اظهار داشت: پیش بینی منصفانه دشواری محیط ای نیست اما علاوه بر این توانایی اسلام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در آسانسور آن امتحان شده کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این حیث امام خمینی (ره) عارف را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقیه بزرگی کدام ممکن است حق بزرگی بر جهان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشریت دارد اظهار داشت پیش بینی توانایی اسلام است.»

وی افزود: رئیس معظم انقلاب در کتابی کدام ممکن است در اتصال همراه خود پیش بینی چاپ شده شده، عبارات شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعابیر تمدید شده را خاص می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می فرمایند: آمده ایم به همان اندازه قدمی برداریم، راه را بدون در نظر گرفتن اصولاً باز کنیم. برای شکست دادن دشمنان. ما قدم می‌زنیم از حاضریم آن را در یک واحد بستر ذهنی اجتناب کرده اند در گذشته نوسازی شده روبرو شویم کدام ممکن است بشریت در آن انبساط ذهنی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این قدم‌ها را برمی‌داریم.

انتهای پیام/