خانه محله “ومینترنوو” در جمهوری خودخوانده دونتسک را گلوله‌باران کردنیروهای مسلح مسلح محله “کومینترنوو” در جمهوری خودخوانده دونتسک را با اسلحه هایی گلولهباران کردند که کالیبر آنها در توافقات مینسک ممنوع اعلام شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دفتر نمایندگی جمهوری خودخوانده دونتسک مدعی شد: گلوله‌باران از سوی واحدهای مسلح مسلح و به سوی … شهرک وودیانو – شهرک کومینترنو – ثبت و ۱۲ گلوله با کالیبر ۱۲۰ میلی‌متر شلیک شد.

در همین حال، دفتر نمایندگی جمهوری خلق لوهانسک نیز گفت که دو غیرظامی لوهانسک در یک حمله به گلوله‌ب

روسیه در ۲۱ فوریه استقلال دو منطقه جدایی‌طلب ملی (یعنی دونتسک و لوهانسک) را به رسمیت شناخت.

انتهای پیام