خانمها ایرانی وارد اردوگاه رسانه ای می شوند به همان اندازه عبارت حق را در مبارزه روایت ها درک کنندایسنا/ گیلان مدیرکل بازاریابی اسلامی گیلان همراه خود خاص اینکه در امروز میدان مبارزه در رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای آنلاین ما است، ذکر شد: بانوان باید داستان های فراوان گذشته تاریخی را دنبال کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای رساندن حرف حق در رسانه ها امتحان شده کنند.

حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین سعید مهدوی در نشست استانی حامیان نهضت موعود کدام ممکن است همراه خود حضور اعضای ستاد نهضت پیشرفت خانمها {در سراسر} استان برگزار شد، همراه خود ردیابی به اینکه در نیمه دوم انقلاب افق توجه انداز مردمان بود، ذکر شد: روی حمل به تمدن: نداشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام سلطه این را به ما القا کرده بود کدام ممکن است «نمی‌توانیم» با این حال به برکت مجاهدت‌های شهدای انقلاب اسلامی ما را همراه خود دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکتب اباعبدالله پیوند داد. (ع) خشمگین شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دل مستعمرات سابق نظام سلطه، به سوی اهدافشان حرکت کنیم.

مدیرکل بازاریابی اسلامی گیلان همراه خود خاص اینکه انقلاب اسلامی همراه خود از دوام نظام سلطه همراه خود موشک های شخصی به مرحله ای رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی جرات عکس العمل آرم نمی دهند، افزود: ما در جاری انبساط هستیم با این حال رسانه های استکباری ۹. اجازه دهید این انبساط را تفسیر کنید.

وی همراه خود خاص اینکه خانم و مرد باید در مبارزه رسانه ای وارد نبرد رسانه ای شوند، خاطرنشان کرد: در امروز میدان نبرد در فضای رسانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال، میدان نبرد روایت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت هویت ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی است.

حجت الاسلام مهدوی همراه خود ردیابی به اینکه منتظر مهدی موعود هستیم، ذکر شد: امامی داریم کدام ممکن است ناظر بر اعمال ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص خاص کدام ممکن است در بخش رسانه {برای حفظ} را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای هویت باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام زمان ورزش می تدریجی. او سرباز اوست.

وی همراه خود تاکید بر اینکه باید برای تداوم جبهه حق علیه باطل در کل گذشته تاریخی امتحان شده کنیم، خطاب به خواهران حاضر در مونتاژ یکپارچه داد: مناسب است.

مدیرکل بازاریابی اسلامی گیلان همراه خود ردیابی به حدیثی مبنی بر ثواب بالای استقامت در راه ولایت در دوران آخرالزمان، ذکر شد: خانمها امروزی خواستن به مراقبت ویژه دارند، خودشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد شخصی را انتقادی‌تر برای شکست دشمنان خدا می‌دانند.

انتهای پیام/