حکم تخلیه دو مدرسه مشهد متوقف شدایسنا/ خراسان رضوی تصاویری از صبح امروز در مشهد منتشر شد که نشان می دهد دو مدرسه استیجاری توسط دادگاه تخلیه شده اند اما به گفته مدیر روابط عمومی خراسان رضوی، حکم منزل متوقف و تصمیم قطعی گرفته شده و فردا حذف می شود.

حسین محمدزاده، مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی در گفت وگو با ایسنا، گفت: نزدیک به یک سال است که با صاحبان آن مذاکره شده است. به نظر می رسد که صاحبان این دو مکتب قصد کوچ و تخریب آن مدارس را دارند و اموال آنها را می خواهند.

وی با اشاره به اینکه مدارس پیام انقلاب و اشکذری هر کدام ۳۵۰ دانش آموز در مقاطع ابتدایی و متوسطه دارند، افزود: امروز مالکان قصد دارند از این دو مدرسه خارج شوند. امیدواریم در کوتاه مدت مالکان را متقاعد کنیم و به توافق برسیم تا این مدارس ۵۰ ساله بتوانند به فعالیت های آموزشی خود ادامه دهند.

همچنین در حالی که برخی رسانه ها از فرصت تحصیلی ۱۸ ماهه برای خرید این دو مدرسه خبر داده اند و آموزش و پرورش دولتی یک سال و نیم اعتبار برای این مدارس در نظر گرفته است، مدیرکل آموزش و پرورش برای فروش این مدارس کافی است. روابط عمومی خراسان رضوی با تکذیب این موضوع گفت: این گزارشات صحت ندارد، نزدیک به یک سال است که تلاش می کنیم این دو مدرسه را حفظ کنیم، مدام با مالکان صحبت می کنیم و قانع می شویم، آموزش و پرورش مدرسه نیست اما او در حال تلاش برای ادامه دادن است

انتهای پیام/