حماس: استرالیاات علیه ما باطل استعضو دفتر سیاسی حماس اقدام استرالیا درباره درج حماس در لیست “تروریسم” را محکوم کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، عزت الرشق، عضو سیاسی حماس اقدام استرالیا درج این جنبش در لیست “تروریسم” را به شدت شدید کرد و گفت: دفتر کار دولت استرالیا علیه حماس که تلاش ملت ما برای دفاع از حقوق مشروع خود و مبارزه برای آزادی سرزمینش را «عقاید کینه توزانه» میداند، نشان می دهد که تاریخ ملت فلسطین و حقیقت دردناک آن را اشغال کرده است به طور دقیق درک نکرده است.

وی گفت: استرالیا با این اقدام و قبل از آن انگلیس و سایرین که طرف های اشغالگران را بردند و به طرحی برای خدمت رسانی در خارج از تروریستی ها شرکت دارند و سیاست دو یک بام و دو هوا را در مورد مسائل عادلانه ملت ما در پیش می گیرند. رفته اند.

استرالیا جمعه به صورت رسمی جنبش حماس را در لیست “تروریستی” قرار داد.

انتهای پیام