حلقه چاه غیرمجاز در کوهدشت پرومسلوب‌المنفعه شدایسنا / لرستان مدیر منابع آب کوهدشت گفت: ۱۶ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان پرومسلوب‌المنفعه شد.

حمزهبخت امروز یکم اسفندماه آزاد اظهار کرد: برداشت بیرویه علاوه بر وارد کردن خسارات جبرانناپذیر به منابع آبی و تشدید افت سفرهای زیرزمینی، منجر به فرونشست زمین و آسیب به زیرساخت های کشاورزی در برخی از مناطق شده است.

وی تصریح کرد: در حفاظت و صیانت از منابع آبی با جستجو و شناسایی گشت و بازرسی و همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی شهرستان کوهدشت در ماههای دی و بهمن ۱۶ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان پرومسلوبالمنفعه شد.

مدیر منابع آب کوهدشت اعلام کرد: فعالیت ها و حفر چاه غیرمجاز جرم می شود و با متخلفی.

آزادبخت اضافه کرد این چاهها با مکیدن میلیاردها مترمکعب از آبهای زیرزمینی باعث کاهش خطر این منابع در نقاط مختلف استان شد و با تداوم این روند به زودی شاهد خشک شدن منابع آبزمینی و به دنبال آن فاجعه فرونشست زمین بود.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری