حلقه چاه غیرمجاز در لرستان پر و مسلوب المنفعه شده استایسنا / لرستان معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: ۹۷ حلقه چاه غیرمجاز در استان پر و مسلوب اش.

احمد گودرزی اظهار کرد: در جهت کاهش آثار زیانبار آب کم و جهت جلوگیری از سفرهای شدید آب زیرزمینی، برنامه سازگاری باآبی در استان با هدف مصرف مصرف آبهای زیرزمینی به میزان ۱۴۶ میلیون مترمکعب طی یک دوره ۶ ساله تهیه و تصویب شد. یکی از مهم‌ترین پیش‌بینی‌شده‌ها در این برنامه برای چاه‌های غیرمجاز است.

وی بیان کرد: در این راستا با جستجو و بازرسی و همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان در سال جاری تعداد ۴۷ حلقه چاه غیرمجاز در حوضه آبریز کرخه و ۵۰ حلقه نیز در حوزه آبریز کارون پر و مسلوب المنفعه شد.

معاونت حفاظت و بهره برداری از شرکت آب منطقه ای لرستان بررسیان کرد: مجموع حجم صرفه جویی در اثر این اقدام از چهار میلیون و دویست هزار مترمکعب برآورد شده است.

گودرزی ضمن اشاره به توقیف ۲۳ دستگاه حفار غیرمجاز در حوضه آبریز کارون و ۲ دستگاه حفار غیرمجاز در حوضه کرخه در سال جاری اضافه می شود: بهمنظور جلوگیری از آسیب ها اضافه می شود ۹۱۳ حلقه چاه که از این تعداد، برق ۱۶۲ حلقه چاه متخلف و ۴۲ قطع می شود. حلقه چاه نیز پلمب شد.

وی ارزیابیان کرد: همچنین ضمن اخذ جریمه باید به آبخوان، با صدور اخطار تمامی این چاه‌ها مکلف به نصب.

حفاظت و بهره برداری از شرکت آب منطقهای لر اضافه کرد: انتظار داریم با ایجاد محیط زیست و افزایش فعالیت در میان مردم جامعه، متولیان دولتی و بهره برداران بخش، تغییر نگرش و نتیجه تغییر رفتار در برخورد با منابع آب زیرزمینی صورت پذیرد. .

انتهای پیام