حضور کالدرون در فوتبال مصر منتفی شدباشگاه الزمالک مصر با ژسوالدو فریرا پرتغالی قرارداد امضا کرد تا حضور کالدرون در این تیم منتفی شو.

به گزارش ایسنا و به نقل از البیان، باشگاه الزمالک مصر از انتخاب ژسوالدو فریرا سرمربی ی ساله پرتغ.

مرتضی منصور، رئیس این باشگاه مصری اعلام کرد که قرارداد با فریرا به مدت یک فصل و نیم است.

پیش از این از کالدرون، رئیس سابق پرسپولیس و کنونی خورفکان امارات به عنوان گزینه جدید این باشگاه مصری یاد شده بود که با انتخاب فریرا، این انتقال منتفی شد.

انتهای پیام