حضور در سپاهان با چهره های سرشناس لیگ برتر کشتیسرمربی و کشتی گیران تیم سپاهان با طلایی پوشان قرارداد امضا کردند.

به گزارش ایسنا، رسول جزینی سرمربی و کشتی گیران فولاد مبارکه سپاهان با حضور در هیات کشتی منطقه اصفهان قرارداد خود را با طلای پوشان اصفهان امضا کردند.

علی اکبر یوسفی مدال طلای جهان، مهدی محسن نژاد مدال نقره آسیا، عارف حبیب اللهی مدال برنز آسیا، علیرضا محمدی مدال طلای جوانان جهان، محمدرضا رستمی مدال طلای بازی های کشورهای اسلامی، شیرزاد بهشتی مدال طلای بازی های کشورهای اسلامی آه. ، حمیدرضا. بادکان، سید مصطفی رضایی، آرمین محب ثابت، علی نوربخش، نظامیان جهان دارنده مدال طلا و علی اسکو کشتی گیران سپاهان در فصل جدید رقابت های کشتی فرنگی هستند.

تیم کشتی فولاد مبارکه سپاهان با هدایت رسول جزینی در فصل جدید لیگ دسته یک کشتی فرنگی حضور خواهد داشت.

در انتهای پیام