حسینی: تلاش می کنم تا قبل از پایان سال طرح ساماندهی کارمندان دولت را به صحن علی برسانیم.نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: تمام سعی و تلاش کمیسیون اجتماعی و اکثریت مجلس این است که از پایان سال بتواند طرح ساماندهی کارمندان دولت را به صحن علی برسانیم برساند.

سیدکریم حسینی در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با وضعیت طرح ساماندهی کار دولت، اظهار کرد: تمام سعی و تلاش برای بررسی اجتماعی و اکثریت مجلس این است که قبل از پایان سال بتوانیم این طرح را به صحن علی برسانیم.

وی در حال حاضر می گوید: به نظر می رسد که در اسفندماه بررسی بودجه را در دستور کار داریم که از اتمام آن هفته زمان تا بودجه به تصویب رسیده است و در مرحله بعد از شورای نگهبان برود که احتمال دارد این روند بعد از آن نیز یک باشد. هفته طول بکشد تا برگردد، بنابراین در این یک هفته می شود از دستور کارها را در صحن علین مجلس کرد.

نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: کاری که ما انجام دادیم این بود که از نمایندگان امضا کردند تا بتوانیم طرح را در اولویت دستور مجلس قرار دهیم، حال منتظریم این هفته اسپری شود و ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.

انتهای پیام