حسینیه کودک و نوجوان; ابتکاری از سوی دانشگاه فرهنگیان زنجانایسنا/زنجان مسئول برپایی حسینیه کودک و نوجوان دانشگاه فرهنگیان منطقه زنجان گفت: حسینیه یکی از ابتکارات دانشگاه فرهنگیان زنجان است و از شب اول محرم برنامه های متنوعی به مدت ۱۰ روز برگزار می شود.

مسعود کاظمی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهداف ساخته شده برای حسینیه، اظهار کرد: هیئت و حسینیه همواره محل عزاداری و عزاداری در اذهان جامعه بوده و این در حالی است که حسینیه می تواند مدرسه ای برای کودکان و نوجوانان باشد. . تدریس حسینی.» با هم آشنا می شوند و رشد می کنند.

وی با اشاره به جزئیات برنامه های تربیتی حسینیه گفت: عمده فعالیت های حسینیه، بخش های مشارکت در سخنرانی ها و فعالیت های آموزشی – تبیین دیدگاه های جوانان، نهضت عاشورا و … است و تمامی آموزش ها و برنامه های حسینیه تحت نظارت دانش آموزان، معلمان این توسط معلمان جوان ساخته شده است که نگران آموزش کودکان و جوانان هستند.

کاظمی با اشاره به برخی از برنامه های تعلیم و تربیت حسینیه بیان کرد: قاریان دانش آموز هر شب در ابتدای برنامه به قرائت قرآن کریم پرداخته و سپس برنامه های سخنرانی مرتبط با فلسفه انقلاب عاشورا، تربیت خانواده، نقاشی کودکان را دنبال می کنند. . درس های موضوع نهضت عاشورا، قصه های کودکانه کربلا، پذیرایی و …. در ساعات مختلف و بر اساس نمرات برگزار می شود.

این مسئول افزود: حسینیه میزبان کودکان و نوجوانان در سنین مختلف است و پذیرش کودکان محدودیت سنی ندارد. همچنین در ابتدای برنامه خانواده ها فرزندان خود را به مسئولین حسینیه تحویل می دهند و در پایان برنامه فرزندان را به والدین خود تحویل می دهند.

مسئول ساماندهی حسینیه کودک و نوجوان دانشگاه فرهنگیان استان زنجان با اشاره به استقبال عالی از حسینیه خاطرنشان کرد: خوشبختانه این روزها فعالیت حسینیه کودک و نوجوان در این دانشگاه با استقبال گسترده شرکت کنندگان مواجه شده است. معلمان و خانواده هایشان، معلمان جوان، مسئولین، معلمان، کارکنان پردیس های دانشگاه فرهنگیان، کارکنان آموزشی ناحیه یک و دو، معلمان مناطق مختلف آموزشی و همسایگان دانشگاه بودیم. و امیدواریم این برنامه برای سالهای آینده ادامه داشته باشد.

در انتهای پیام