حریق را در کره جنوبی هزاران نفر از خانه هایشان فراری دادسوزی طبیعی در یک منطقه ساحلی در کره جنوبی، هزاران نفر باید به ترک خانه هایشان کرد.

به گزارش ایسنا، نزدیک به ۴۰۰۰ نفر از ساکنان یک منطقه ساحلی در شرق این کشور امروز (جمعه) به دنبال

به گفته مقامات آژانس ملی آتش نشانی و خدمات حفاظتی از جنگلهای کره جنوبی، آتش سوزی از تپهای در نزدیکی شهرستان “اولجین” آغاز شد و حداقل ۲۲ خانه و ۹ ساختمان دیگر را ویران کرد.

این آتش سوزی همچنین پیش از این که با وزش بادهای شدید از منطقه دور شود، به طور موقت یک نیروگاه هس.

از عصر جمعه، ۱۰۰۰ حدود آتش نشان می دهد به وزش باد شدید در حال مبارزه برای اطفای حریق بوده اند و تلاش را برای جلوگیری از رسیدن به آن به تاسیسات گاز طبیعی مایع در نزدیکی شهر “سامچئوک” ساخته اند.

تش به اطراف نیروگاه هسته ای ساحلی رسید و اپراتورهای این نیروگاه را مجبور کرد که فعالیت آن را تا.

به گزارش شبکه خبری بی سی نیوز، صدها آتش نشان در کارخانه مستقر شدند تا آتش را تحت کنترل درآورند و پس از آن باد، حریق را به سمت شمال و به سمت سامچئوک هدایت کرد. هیچ گزارش فوری از مجروحیت یا تلفات احتمالی این اتفاق منتشر نشده است.

انتهای پیام