حجت الاسلام سید محسن شفیعی درگذشتایسنا/ خوزستان رئیس محل کار تصویر ولی فقیه در دانشکده های خوزستان در ملت دائمی شد.

حجت الاسلام سید محسن شفیعی، رئیس محل کار نهاد تصویر مقام معظم مدیریت در دانشکده های خوزستان، درست در این لحظه ۲۸ اسفندماه دارفانی را وداع اظهار داشت.

حجت الاسلام شفیعی به مدت ۱۱ سال ریاست محل کار نهاد تصویر مقام معظم مدیریت در دانشکده های استان را بر عهده داشت.

به گزارش ایسنا، داده ها تکمیلی متعاقبا ادعا ممکن است.

انتهای پیام/